UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

  Cuprins » Participări la Licitaţii 
REZULTATELE PARTICIPĂRII UNIVERSITĂŢII NOASTRE LA LICITAŢII PENTRU FINAŢAREA PROIECTELOR DE CERCETĂRE
 
 2014
    »  29.05.2014 PN2 - PARTENERIATE - PCCA - Competitia 2013
    »  11.02.2014 Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 - Rezultatele privind eligibilitatea
 
 
 2013
    »  16.12.2013 PN2 - RU - Premierea rezultatelor cercetării - Articole - Lista 3 - Sesiunea 2013
    »  13.12.2013 PN2 - INOVARE - Cecuri de inovare - Sesiunea II - 2013
    »  12.12.2013 PN2 - RU - Premierea rezultatelor cercetării - Articole - Listele 1 si 2 - Sesiunea 2013
    »  18.10.2013 PN2 - INOVARE - Cecuri de inovare - Sesiunea I - 2013
    »  04.07.2013 PN2 - PARTENERIATE - PCCA - Competitia 2013
    »  02.04.2013 Cadrul de colaborare īn cercetare ştiinţifică Romānia - Franţa (Competiţia 2011) - Rezultate eligibilitate
 
 
 2012
    »  23.05.2012 PN2 - PARTENERIATE - Competitia 2011 - Rezultate preliminare
    »  17.04.2012 PN2 - Programul IDEI - Proiecte de cercetare exploratorie (PCE) - Competiţia 2012
    »  17.04.2012 PN2 - INOVARE - Cecuri de inovare - Competitia 2012
    »  17.04.2012 PN2 - RESURSE UMANE - Proiecte TE - Competitia 2012
    »  17.04.2012 PN2 - RESURSE UMANE - Proiecte PD - Competitia 2012
    »  14.02.2012 PN2 - PARTENERIATE - Competitia 2011 - Eligibilitate
 
 2011
    »  23.09.2011 PN2 - Resurse umane - PD - Competitia 2011
    »  23.09.2011 PN2 - Resurse umane - TE - Competitia 2011
    »  23.09.2011 PN2 - IDEI - PCE - Competitia 2011
    »  17.02.2011 PN2 (PARTENERIATE, IDEI, RESURSE UMANE) - Devize 2011
 
 2010
    »  29.06.2010 PN2 - Programul RESURSE UMANE - Competitia 2010 - Rezultate finale TE
    »  29.07.2010 PN2 - Programul RESURSE UMANE - Competitia 2010 - Rezultate finale PD
    »  29.06.2010 PN2 - Programul RESURSE UMANE - Competitia 2010 - Rezultate preliminare TE
    »  29.06.2010 PN2 - Programul RESURSE UMANE - Competitia 2010 - Rezultate preliminare PD
 
 2009
 »  Programul ERASMUS - Competiţia 2009/2010
 »  POS -CCE - Competiţia 2009
 
 2008
 »  PNCDI 2 - CAPACITATI - Competiţia 2008 - REZULTATE FINALE
 »  PNCDI 2 - PARTENERIATE - Competiţia 2008 - REZULTATE FINALE
 »  PNCDI 2 - RESURSE UMANE - Proiecte Tip TD - Competiţia 2008 - REZULTATE FINALE
 »  PNCDI 2 - IDEI - Competiţia 2008 - Proiecte complexe de cercetare exploratorie - REZULTATE FINALE
 »  PNCDI 2 - IDEI - Competiţia 2008 - Proiecte de cercetare exploratorie - REZULTATE FINALE
 »  PNCDI 2 - PARTENERIATE - Competiţia 2008 - REZULTATE PRELIMINARII
 »  CNCSIS - GRANTURI CONTINUĂRI - Competiţia 2008 - REZULTATE FINALE
 
 2007
 »  PNCDI 2 - Competiţia iunie 2007- REZULTATE GENERALE FINALE
 »  PNCDI 2 - CAPACITATI - Competiţia 2007 - REZULTATE FINALE
 »  PNCDI 2 - RESURSE UMANE - PROIECTE TD - Competiţia Septembrie 2007- REZULTATE FINALE
 »  PNCDI 2 - IDEI - Competiţia iunie 2007 - REZULTATE FINALE
 »  PNCDI 2 - PARTENERIATE - Competiţia iunie 2007 - REZULTATE FINALE 
 »  CNCSIS - GRANTURI NOI - Competiţia 2007 - REZULTATE FINALE
 »  CNCSIS - GRANTURI TIP TD - Competiţia 2007 - REZULTATE FINALE