UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Home > Cuprins > Participări Licitaţii > Nr.29                                                                                                                            Nr.28 «     » Nr.30
PNCDI 2 - COMPETIŢIA Februarie 2008 - PROGRAMUL 4 - PARTENERIATE
  

REZULTATE PRELIMINARII EVALUARE

 

  Īn data de 9.07.2008, Centrul Naţional de Management Programe - CNMP a publicat rezultatele preliminarii pentru Competitia Februarie

  2008, Pentru Programul Parteneriate. 

  Pentru a a ccesa Pagina Rezultate a Centrului Naţional de Management Programe - CNMP, daţi click >> aici

 

  Din analiza datelor publicate au rezultat următoarele:

 
  Domeniu 1 - Tehnologia informatiei si comunicatii: 
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 250 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca nu a depus nici un proiect;
 
  Domeniu 2 - Energie: 
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 211 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca a depus 2 proiecte. Lista celor 2 de proiecte o puteţi accesa dānd click >> aici
 
  Domeniu 3 - Mediu
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 453 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca a depus 1 proiect. Lista cu proiectul depus o puteţi accesa dānd click >> aici
 
  Domeniu 4 - Sanatate
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 328 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca nu a depus nici un proiect;
 
  Domeniu 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 406 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » la competiţie au participat un număr de 27 Universităţi (pentru detalii privind repartiţia pe instituţii, daţi click >> aici)

  » Universitatea noastră s-a situat pe Locul I, cu 33 de proiecte eligibile, fiind urmată de USAMV Bucureşti - 32 proiecte, USAMV Iaşi - 23

     proiecte, USAMV Timişoara - 13 proiecte, UBB Cluj - 9 proiecte, Universitatea Bucureşti - 8 proiecte, etc. 

     Lista celor 33 de proiecte o puteţi accesa dānd click >> aici

  » Universitatea noastră a obţinut şi cel mai mare punctaj acordat unui proiect - 97 puncte, pentru Proiectul: Evaluarea impactului utilizarii

     resurselor organominerale in nutritia speciilor vegetale pentru protectia si ameliorarea fertilitatii solului si a cresterii sigurantei si

     securitatii productiei agricole si alimentare, Director proiect: prof.dr. Marilena Mărghitaş.

 

  Domeniu 6 - Biotehnologii

  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 146 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici) 
  » USAMV Cluj-Napoca a depus 4 proiecte. Lista celor 4 de proiecte o puteţi accesa dānd click >> aici
 
  Domeniu 7 - Materiale, procese si produse inovative
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 640 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca nu a depus nici un proiect;
 
  Domeniu 8 - Spatiu si securitate
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 161 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca nu a depus nici un proiect;
 
  Domeniu 9 - Cercetare socio-economica si umanista
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 310 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca nu a depus nici un proiect;