UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

                                                                                                                                      
PRINCIPALELE RUBRICI
  
  -  Teme Europene
  -  Platforma ERRIS - Infrastructura de cercetare a USAMV CN
  -  CTT al USAMV Cluj-Napoca
  -  Planul Naţional - PN2
  -  Planul Naţional - PN3
  Evenimente CDI
  -  Rezultate USAMV la competitiţii de finanţare a CDI
  -  Anunţuri şi Note interne
  -  Competiția internă de granturi USAMV Cluj-Napoca
  -  Acreditari
  -  Documente instituţionale
  -  Raportări 
  -  Gestionare proiecte
  -  Proprietate intelectuală
  -  Baza de date a Cercetării
  -  Hotărari ale Senatului Universităţii 
  -  Hotărari ale CA al Universităţii 
  -  Legislaţie  
  -  Teme/Materiale/Softuri utile  
  -  Web of Science (materiale instruire)
  -  Anelis Plus 
  -  Arhiva