UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Participări Licitaţii » Nr.43                                                                                                                                         Nr.42 «     » Nr.44
PROGRAMUL ERASMUS
  
 
Programul Erasmus este programul de referinţă al Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi instruirii, permiţând ca peste 180.000 de studenţi să studieze şi să lucreze în altă ţară, precum şi sprijinirea unor acţiuni de cooperare între instituţii de învăţământ superior din Europa. Programul Erasmus vizează nu numai studenţii, ci şi profesorii şi personalul din lumea afacerilor care doresc să predea în străinătate, precum şi cadre universitare care doresc să se instruiască în afară.
 
În România, gestiunea Programului sectorial Erasmus  este asigurată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)
 
Potrivit Centralizator Rezultate - IP 2009-2010 publicat pe site-ul ANPCDEFP pentru Runda: 13 martie 2009, Componenta: Programe Intensive, la nivel naţional au fost admise pentru finanţare 4 proiecte. 
 
În cadrul Proiectului Cod: 09-EIP- RO BRASOV01, cu titlul "Bioanalytical Methods for Life Sciences", depus de Universitatea "Transilvania" din Braşov împreună cu alte 10 universităţi partenere. Universitatea noastră are rolul de partener în acest proiect, revenindu-ne 2 mobilităţi pentru studenţi şi 2 mobilităţi pentru cadre didactice. 
 
Responsabilul de proiect din partea Universităţii noastre, este dl.Prof.dr. Constantin Bele.