UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Home > Cuprins > Participări Licitaţii > Nr.33                                                                                                                            Nr.32 «     » Nr.34
PNCDI 2 - COMPETIŢIA Februarie 2008 - PROGRAMUL 4 - PARTENERIATE
  

REZULTATE FINALE

 

  Īn data de 8.08.2008, Centrul Naţional de Management Programe - CNMP a publicat rezultatele finale pentru Competitia Februarie

  2008, Pentru Programul Parteneriate. 

  Pentru a a ccesa Pagina Rezultate a Centrului Naţional de Management Programe - CNMP, daţi click >> aici

 

  Din analiza datelor publicate au rezultat următoarele:

 
  Domeniu 1 - Tehnologia informatiei si comunicatii: 
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 250 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » au fost acceptate pentru finantare un număr de 61 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca nu a depus nici un proiect;
 
  Domeniu 2 - Energie: 
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 211 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » au fost acceptate pentru finantare un număr de 62 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » cele 2 proiecte depuse de USAMV Cluj-Napoca nu au obţinut finanţarea. Lista celor 2 de proiecte o puteţi accesa dānd click >> aici
 
  Domeniu 3 - Mediu
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 453 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » au fost acceptate pentru finantare un număr de 77 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » proiectul depus de USAMV Cluj-Napoca nu a obţinut finanţarea. Lista cu proiectul depus o puteţi accesa dānd click >> aici
 
  Domeniu 4 - Sanatate
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 328 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » au fost acceptate pentru finantare un număr de 81 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca nu a depus nici un proiect;
 
  Domeniu 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 406 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » au fost acceptate pentru finantare un număr de 78 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)

  » din cele 33 proiecte depuse de USAMV Cluj-Napoca au fost acceptate pentru finanţare un număr de 9 proiecte. Pentru a vizualiza Lista

    celor 9 proiecte finanţate daţi click >> aici

 
  Referitor la participarea USAMV Cluj-Napoca, mai trebuie adăugate următoarele:
  » la competiţie au participat un număr de 27 Universităţi (pentru detalii privind repartiţia pe instituţii, daţi click >> aici)

  » Universitatea noastră s-a situat pe Locul I, cu 33 de proiecte eligibile, fiind urmată de USAMV Bucureşti - 32 proiecte, USAMV Iaşi - 23

     proiecte, USAMV Timişoara - 13 proiecte, UBB Cluj - 9 proiecte, Universitatea Bucureşti - 8 proiecte, etc. 

     Lista celor 33 de proiecte o puteţi accesa dānd click >> aici

  » Universitatea noastră a obţinut şi cel mai mare punctaj acordat unui proiect - 97 puncte (prof.dr. Marilena Mărghitaş)

 

  Domeniu 6 - Biotehnologii

  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 146 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici) 
  » au fost acceptate pentru finantare un număr de 44 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » cele 4 proiecte depuse de USAMV Cluj-Napoca nu au obţinut finanţarea. Lista celor 4de proiecte o puteţi accesa dānd click >> aici
 
  Domeniu 7 - Materiale, procese si produse inovative
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 640 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » au fost acceptate pentru finantare un număr de 83 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca nu a depus nici un proiect;
 
  Domeniu 8 - Spatiu si securitate
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 161 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » au fost acceptate pentru finantare un număr de 49 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca nu a depus nici un proiect;
 
  Domeniu 9 - Cercetare socio-economica si umanista
  » la nivel naţional a fost depus un număr total de 310 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » au fost acceptate pentru finantare un număr de 60 proiecte (pentru detalii daţi click >> aici)
  » USAMV Cluj-Napoca nu a depus nici un proiect;