UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Participări Licitaţii » Nr.9/2007                                                                                                                   nr. anterior «     » nr. următor
COMPETIŢIA CNCSIS 2007 - GRANTURI TIP TD
  

  Conform datelor publicate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, rezultatele Competiţiei CNCSIS 2007,

  Comisia 5, Proiecte noi Tip TD (număr proiecte declarate câştigătoare şi valoarea grantului acordat pentru finanţarea acestora), în valori

  absolute precum şi ca pondere din total, pentru fiecare dintre finaliştii competiţiei, sunt prezentate în Tabelul 8 de mai jos.

 

Nr.

crt.

 

Instituţia

Proiecte acceptate

Grant câştigat

Număr

Pondere

Valoare

(RON)

Pondere

1

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA

13

33,33%

261.800

20,68%

2

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA

11

28,21%

404.295

31,94%

3

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI

6

15,38%

260.000

20,54%

4

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI

5

12,82%

201.700

15,93%

5

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

1

2,56%

28.000

2,21%

6

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI

1

2,56%

50.000

3,95%

7

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

1

2,56%

50.000

3,95%

8

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

1

2,56%

10.000

0,79%

 TOTAL

39

100,00%

1.265.795

100,00%

Sursa: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, http://www.cncsis.ro/2007/Finantate_noi_2007/TD/COMISIA_5_TD_NOI_FINANTATE.html

Tabelul 8 : Competiţia CNCSIS 2007 – Proiecte noi Tip TD 

 

  Dacă în ceea ce priveşte numărul proiectelor acceptate, USAMV Cluj-Napoca s-a situat pe locul 2, în ceea ce priveşte valoarea grantului

  alocat de CNSIS pentru realizarea proiectelor noi Tip TD câştigate la Competiţia CNCSIS 2007, potrivit datelor din Tabelul 8, cu un total

  de 404,295 mii lei, USAMV Cluj-Napoca s-a situat pe locul 1.

  

  Cele 11 proiecte noi Tip TD declarate câştigătoare la Competiţia CNCSIS 2007 sunt prezentate în Anexa 7.

  

  Ca urmare a suplimentării bugetului de granturi al Competiţiei CNCSIS 2007 pentru Proiecte noi Tip TD, la nivel naţional au fost admise

  pentru finanţare un număr suplimentar de 37 de Proiecte noi Tip TD, situaţia centralizatoare fiind prezentată în Tabelul 8a de mai jos.

  

Nr. crt.

Instituţia

Proiecte acceptate

Grant câştigat

Număr

Pondere

Valoare (RON)

Pondere

1

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA

8

21,62%

353.732

26,42%

2

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

5

13,51%

176.000

13,14%

3

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI

4

10,81%

168.050

12,55%

4

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA

4

10,81%

127.688

9,54%

5

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA

3

8,11%

79.300

5,92%

6

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

3

8,11%

75.000

5,60%

7

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI

2

5,41%

100.000

7,47%

8

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

2

5,41%

39.400

2,94%

9

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES

1

2,70%

28.440

2,12%

10

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI

1

2,70%

48.000

3,58%

11

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA

1

2,70%

50.000

3,73%

12

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA

1

2,70%

22.500

1,68%

13

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI

1

2,70%

30.000

2,24%

14

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA

1

2,70%

40.900

3,05%

TOTAL

37

100,00%

1.339.010

100,00%

Sursa: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior,

http://www.cncsis.ro/2007/TD_noi/centralizator%20td.pdf

Tabelul 8a : Competiţia CNCSIS 2007 – Proiecte noi Tip TD (suplimentare)

 

  Potrivit datelor prezentate în Tabelul 8a de mai sus, USAMV Cluj-Napoca s-a situat pe locul 1, atât în ceea ce priveşte numărul de

  proiecte adjudecate cât şi în ceea ce priveşte valoarea grantului alocat.

  

  Cele 8 proiecte noi Tip TD declarate câştigătoare ca urmare a suplimentării bugetului de granturi al Competiţiei CNCSIS 2007 sunt

  prezentate în Anexa 7a.

 

  În Tabelul 9 de mai jos este prezentată situaţia centralizatoare totală la nivelul Comisiei 5, pentru Proiectele noi Tip TD, datele fiind

  obţinute prin coroborarea datelor din Tabelul 8 şi Tabelul 8a de mai sus.

 

Nr. crt.

Instituţia

Proiecte acceptate

Grant câştigat

Număr

Pondere

Valoare (RON)

Pondere

1

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA

19

35,85%

758.027

42,87%

2

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA

16

30,19%

341.100

19,29%

3

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI

7

13,21%

290.000

16,40%

4

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI

5

9,43%

201.700

11,41%

5

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

3

5,66%

49.400

2,79%

6

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

1

1,89%

28.000

1,58%

7

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI

1

1,89%

50.000

2,83%

8

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

1

1,89%

50.000

2,83%

 TOTAL

53

100,00%

1.768.227

100,00%

Tabelul 9: Competiţia CNCSIS 2007, Comisia 5 – Total Proiecte noi Tip TD

 

  Potrivit datelor prezentate în Tabelul 9 de mai sus, USAMV Cluj-Napoca s-a situat pe locul 1, atât în ceea ce priveşte numărul de proiecte

  adjudecate cât şi în ceea ce priveşte valoarea grantului alocat.

 

  Notă:  Având în vedere faptul că d-na Stegerean Brânduşa şi dl. Cadar Toporaş Dan au fost nominalizaţi şi în lista cu proiectele admise

  pentru finanţare în cadrul PN 2, Program Resurse Umane - Componenta TD (puteţi consulta lista dând click » aici), ace;tia au renunţat la

  finanţarea CNCSIS.

 

  Poziţionarea Universităţii noastre în situaţia finală a Competiţiei CNCSIS 2007 - Comisia 5 - Proiecte noi Tip TD detaliată în Tabelul 9 de

  mai sus, este evidenţiată şi de Figura 7 de mai jos.

 

Figura 7: Competiţia CNCSIS 2007, Comisia 5 – Total Proiecte noi Tip TD