UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Finanţări » Anunţ 97                                                                                                                                         Anunţ 96 «    » Anunţ 98
PN2 - Program RESURSE UMANE - Premiere abilitare - Competitia 2012
  

Prin Decizia ANCS nr. 9129 / 08.05.2012, a fost aprobat Pachetul de informatii  pentru Programul PN2 - RESURSE UMANE - Subprogram "Premierea obținerii atestatului de abilitare", Competiția 2012.

 

Programul urmărește recompensarea finalizării reușite a procedurii de abilitare, conform art. 300 din Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către persoane ce īndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru conferirea atestatului de abilitare, aprobate prin ordinele Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Nr. 4478 din 26 iulie 2011, Nr. 4691 din 26 iulie 2011 și Nr. 4692 din 29 iulie 2011.

 
Participanți: cadre didactice din īnvățămāntul superior sau cercetători afiliați unor instituții de drept public sau de drept privat din Romānia, care au obținut atestatul de abilitare.
 

Premiere: se aacordă un premiu de 10.000 lei. Suma acordată reprezintă premiu și se impozitează conform legislației īn vigoare..

 
Buget: pentru anul 2012, bugetul maxim alocat pentru prezentul subprogram este de 3.000.000 lei.
 
Pentru mai multe informații consultați:
   » Site-ul UEFISCDI - dați click » aici
   » Anunțul anterior din Buletinul Online, privind abilitarea - dați click » aici