UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Finanţări » Anunţ 96                                                                                                                                         Anunţ 95 «    » Anunţ 97
PN2 - Program CAPACITĂȚI - Cooperări bilaterale România - Franța - Competitia 2012
  

Prin Decizia ANCS nr. 9096/11.04.2012, a fost aprobat Pachet de informatii pentru Programul PN2 - CAPACITĂȚI - Cooperari bilaterale - Programul de actiuni Integrate Romania - Franta, Competiția 2012.

 

Programul urmărește dezvoltarea și întărirea colaborării științifice și tehnice între România și Franța, prin schimburi știintifice și tehnologice de excelență între echipele de cercetare din cele două țări, în mai multe domenii printre care:

 

   » Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară

   » Sănătate

   » Biotehnologii, biologie și genetică

   » Mediu

 
Propunerea de proiect va trebui depusă atât în România cât și în Franța.

Durata proiectelor va fi de 24 luni (începerea implementării proiectelor aprobate-ianuarie 2013).
 

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii români:

 

   » transport internaţional până la locul de destinaţie (maxim 3 călătorii/an);
   » asigurarea medicală;
   » cheltuielile cu transportul intern, diurna, precum şi cazarea, în cazul în care sunt prevăzute deplasări interne în interesul proiectului, numai împreună cu echipa parteneră.

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii francezi:

   » cazarea şi cheltuielile zilnice de masă (60 lei/zi) pentru cercetătorii francezi care vin în România, conform legislaţiei interne în vigoare (maxim 30 zile/an);
   » cheltuielile cu transportul intern în interesul proiectului.

 
Calendar:

   » Lansarea competiţiei - 17.04.2012
   » Depunerea cererilor de finanţare - 31.05.2012
   » Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea - iulie 2012
   » Publicarea rezultatelor finale - decembrie 2012
   » Contractarea - ianuarie 2013

 
Pentru mai multe informații consultați:
   » Site-ul UEFISCDI - dați click » aici