UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 92                                                                                                                    Anunţ 91 «    » Anunţ 93
Procesul de acordare a atestatului de abilitare
  
Este deschis procesul de acordare a atestatului de abilitare pentru conducătorii de doctorat. Dosarele se depun la sediul ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului conform procedurii prevazute in OMECTS nr. 5691/2011
 

Potrivit OMECTS nr. 3759/2011, Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) are sarcina de a numi comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare și propune ministrului educației, cercetarii, tineretului și sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din Legea Educației Naționale Nr. 1/2011.

 
Īn vederea pregătirii și depunerii unui dosar de abilitare, cei interesați sunt invitati să consulte Ghidul orientativ pentru realizarea tezei de abilitare precum și setul de instrumente suport necesare redactării propunerii, postate pe pagina Metodologii » Abilitare, de pe site-ul CNATDCU, inclusiv Ordinul 3658/29.03.2012 - privind taxa de abilitare.
 
Pentru informații suplimentare și clarificări, puteți apela la Persoana de contact:
 
d-na Marlena Rotar
Telefon: 021/3071925 ; E-mail:
marlena.rotar@uefiscdi.ro 
 

Pentru mai multe informații consultați:

   » Site-ul CNATDCU - dați click » aici

   » Legea Educației Naționale Nr. 1/2011.

   » Ordinul MECTS Nr. 4.478/2011 privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din

      īnvățămāntul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare (Panelurile P1 - Matematică și

      științe ale naturii, P2 - Științe inginerești și P3 - Științe biomedicale).

   » Ordinul MECTS Nr. 4.691/2011 - standardele minimale (Panelul P4 - Științe sociale).

   » Ordinul MECTS Nr. 4.692/2011 - standardele minimale (Panelul P5 - Arte și științe umaniste).

   » Formularul ZOHO pentru calculul punctajului CNATDCU - dați click » aici