UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

  Home » Cuprins » Documente instituţionale » IC6 » IC6 - 2009
indicatorul de calitate IC6 - 2009
  
Potrivit Metodologiei de calcul a Indicatorului IC6, la determinarea valorii IC6 - 2009 sunt avute în vedere următoarele realizări din anul 2008:
 
1. Capacitatea de a atrage fonduri pentru activitatea de cercetare ştiinţifică:
 
      »  Initiativa in atragerea de fonduri de cercetare:
            »  proiecte depuse la competiţii la nivel national, in cursul anului 2008
            »  proiecte depuse la competiţii la nivel international, in cursul anului 2008
 
      »  Proiecte castigate in competitii:
            »  proiecte câştigate la competiţii la nivel national, in cursul anului 2008
            »  proiecte câştigate la competiţii la nivel international, in cursul anului 2008
 
      »  Fonduri atrase din consultanta/servicii tehnice si tehnologice, incheiate direct cu companii:
            »  contracte cu companii din ţară, obţinute in cursul anului 2008
            »  contracte cu companii din străinătate, obţinute in cursul anului 2008
 
2. Capacitatea de a pregati resursă umană înalt calificată pentru activitatea de cercetare ştiinţifică:
 
      »  Gradul de implicare in pregatirea resursei umane inalt calificate, pentru activitatea de cercetare stiintifica:
            »  numarul total de conducatori de doctorat din IOSUD, la 1 ianuarie 2008
            »  numarul total de profesori, titulari si consultanti, la 1 ianuarie 2008
 
      »  Eficienta in pregatirea de resursa umana inalt calificata pentru activitatea de cercetare stiintifica:
            »  numarul total de teze finalizate si sustinute public in cursul anului 2008
            »  numarul total de doctoranzi inscrisi la nivelul universitatii, la 1 ianuarie 2008
 
3. Relevanţa şi vizibilitatea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică:
 
      »  Articole publicate in cursul anului 2008, in reviste recunoscute la nivel international:
            »  reviste cotate ISI Web of Science
            »  reviste din fluxul principal de publicatii, indexate BDI
            »  volumele conferintelor internationale cotate ISI si/sau cele organizate de societati profesionale internationale
 
      »  Articole publicate in cursul anului 2008, in reviste recunoscute la nivel national, de catre CNCSIS:
            »  categoria B +
            »  categoria B
 
      »  Carti publicate in cursul anului 2008 (format hartie si/sau electronic):
            »  la edituri nationale, recunoscute CNCSIS
            »  la edituri internationale de prestigiu
 
4. Capacitatea universităţilor de a concepe/dezvolta produse–tehnologii inovative pentru mediul de afaceri

      »  brevete obţinute in cursul anului 2008, care apartin universitatii/produse cu drept de proprietate intelectuala (Se ataseaza si

         documentele doveditoare)

 
5. Capacitatea institutională a universităţilor de a organiza şi susţine activitatea de cercetare ştiinţifică performantă
      »  existenţa de structuri funcţionale pentru susţinerea activităţii de cercetare 
      »  existenţa de structuri funcţionale pentru susţinerea transferului rezultatelor cercetării