UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

  Cuprins » Documente instituţionale 
DOCUMENTE INSTITUŢIONALE
  
DOCUMENTE PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA
    »  Ordin numire Rector USAMV CN - 2020
    »  Ordin numire Rector USAMV CN - 2016
    »  Decizie numire jurist USAMV CN
    »  Legea 88/1993 republicată (caracterul nonprofit al instituţiilor de învăţământ superior) - abrogată și înlocuită de Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005.
    »  HG 1093/30.09.2009 (structura cu 3 facultăţi)
    »  HG 568/16.08.1995 (denumirea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca)
    »  HG 812/28.12.1992 (denumirea Universitatea de Științe Agricole Cluj-Napoca)
    »  Certificat de înregistrare fiscală (C.I.F. - 4288381) - pt. activitatea de ba
    »  Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (C.I.F. - RO13897480) - pt. activitatea economică
    »  Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (C.I.F. - RO21616390) - pt. achiziții intracomunitare
    »  Codurile SIRUTA si SIRUES
    »  Decizia ANCS nr. 9688/30.06.2008 privind acreditarea Universitatii ca Unitate CDI
    »  Ordinul MECT Nr. 5.262/05.09.2011 privind Clasificarea universităților
    »  Ierarhizarea programelor de studii
    »  USAMV CN - DUNS Number (SAM Registration) 565672730
 
RAPORTĂRI FINANCIAR-CONTABILE
    »  Bilanţul contabil la data de 31.12.2017 şi Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2017
    »  Bilanţul contabil la data de 31.12.2016 şi Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2016
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Trim.IV - 2015
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Trim.IV - 2014
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Trim.IV - 2013
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Trim.IV - 2012
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Trim.IV - 2011
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Trim.II - 2010
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Trim.I - 2010
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Trim.IV - 2009
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Trim.III - 2009
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Sem.I - 2009
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - 2008
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - 2007
    »  Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial - Trim.III - 2007
    »  Bilanţul contabil Semestrul 1 2007
    »  Contul de profit şi pierderi Semestrul 1 2007
    »  Bilanţul contabil 2005
  
AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE
    »  Certificat ARACIS - Grad de încredere ridicat (2014-2019)
    »  Certificat ARACIS - Grad de încredere ridicat (2009-2014)
    »  Certificat TUV Austria (Sistemul ISO 9001:2008)
    »  Autorizație ANC - Organizare curs de specializare Competențe antreprenoriale
    »  Certificat energetic - Camin Agronomia
    »  Certificat energetic - Camin Agronomia 2
    »  Certificat energetic - Camin VIII
    »  Certificat energetic - Camin XII
    »  Certificat energetic - Camin XV
    »  Autorizaţii sanitare
    »  Autorizaţii PSI
 
DECIZII INTERNE
    »  Decizia nr. 516/27.05.2016 de numire a Comisiei de avizare a proiectelor şi granturilor de cercetare
    »  Decizia nr. 1179/15.12.2015 de numire a Comisiei de avizare a proiectelor şi granturilor de cercetare
    »  Decizia nr. 1010/13.11.2014 de numire a Comisiei de avizare a proiectelor şi granturilor de cercetare
    »  Decizia nr. 1134/10.12.2012 de numire a Comisiei de avizare a proiectelor şi granturilor de cercetare
    »  Dispozitia nr. 217/19.03.2012 de numire a Comisiei de incadrare si promovare (cercetător)
    »  Dispozitia nr. 216/19.03.2012 de numire a Comisiei de incadrare si promovare (asistent în cercetare)
    »  Decizia nr. 211/16.03.2012 de numire a Comisiei interne de avizare a granturilor
    »  Decizia nr. 265/21.04.2011 de numire a Comisiei interne de avizare a granturilor
    »  Decizia nr. 1/5.01.2010 de numire a Comisiei interne de avizare a granturilor
    »  Decizia nr. 1269/2008 de numire a Comisiei interne de avizare a granturilor
    »  Decizia nr. 250/2005 de numire a Comisiei interne de avizare a granturilor
 
ALTE DOCUMENTE
    »  Ordinul MECT nr.3600/31.03.2008 privind confirmarea Rectorului
    »  Acces RPC (Cod Fiscal: 4288381)
    »  Ordinul MECT nr.2784/13.12.2007 privind aprobarea premiilor anuale
    »  Codul PADOR al Universităţii (RO-2016-ANP-0280998983)
    »  Codul PIC al Universităţii (PIC 997851514)
    »  Metodologia Indicatorului IC6
    »  Formular Contract de muncă cumul de funcţii
 
LEGISLAŢIE
    »  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 (actualizată)