UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

  Home » Cuprins » Documente instituţionale » IC6
indicatorul de calitate IC6
  
Indicatorul de calitate IC6 este destinat evaluării calităţii activităţilor de cercetare ştiinţifică din universităţi din anul 2008, fiind unul dintre indicatorii luaţi în calcul la determinarea finanţării de bază a universităţilor de stat pentru anul 2009.
 
Potrivit Metodologiei de calcul a Indicatorului IC6, la determinarea valorii acestuia sunt avute în vedere următoarele:
 
1. Capacitatea de a atrage fonduri pentru activitatea de cercetare ştiinţifică
2. Capacitatea de a pregati resursă umană înalt calificată pentru activitatea de cercetare ştiinţifică
3. Relevanţa şi vizibilitatea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică
4. Capacitatea universităţilor de a concepe/dezvolta produse–tehnologii inovative pentru mediul de afaceri
5. Capacitatea institutională a universităţilor de a organiza şi susţine activitatea de cercetare ştiinţifică performantă
 
Puteţi vedea datele care vor sta la baza rapotării IC6 - 2009 a Universităţii noastre, dacă daţi click » aici.