UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Finanţări » Anunţ 95                                                                                                                                         Anunţ 94 «    » Anunţ 96
cofinantarea manifestarilor stiintifice pentru anul 2012
  

MECTS-Colegiul Consultativ pentru CDI- Comisia pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale, anunta lansarea competitiei pentru cofinantarea manifestarilor stiintifice pentru anul 2012.

 

Se pot depune propuneri de manifestări pe toată durata anului, după următorul program:

- pānă la 30 aprilie pentru manifestări organizate pānă la 30 noiembrie a aceluiaşi an;

- nu pot fi decontate de către ANCS manifestările ştiinţifice care se desfăşoară īn luna decembrie.

 

Propunerile se depun cu cel puţin 30 zile calendaristice (data de īnregistrare la secretariatul comisiei) īnaintea datei de īncepere a manifestării. Excepţie fac manifestările organizate īn lunile aprilie şi mai 2012, pentru care termenul de depunere va fi cu cel puţin 10 zile calendaristice īnaintea datei de īncepere a manifestării

Activităţi eligibile:

3.1  redactarea şi expedierea corespondenţei - editarea şi transmiterea invitaţiilor, anunţurilor, informaţiilor privind manifestarea, condiţiile de participare şi de prezentare a  lucrărilor/exponatelor etc.; realizarea legăturii dintre organizatori şi participanţi; colectarea şi procesarea informaţiilor referitoare la participanţi şi lucrările/exponatele ce vor fi prezentate / publicate etc.;

3.2  publicitatea şi promovarea manifestării ştiinţifice - comunicate de presă, articole/anunţuri in presă, buletine informative, foi volante / pliante / fluturaşi / afişe / bannere, interviuri de presă/televizate/la radio, emisiuni la radio/tv, spoturi la radio/tv, transmisii on-line, reclama pe site-uri specializate;

3.3  realizarea materialelor manifestării ştiinţifice (īn limba romānă şi/sau īn limba engleză) - realizare grafică generală - realizare proiect de prezentare, semnale, afişe, bannere, postere, proiectii video etc.); realizare materiale de prezentare (ecusoane, etichete, diplome, programe, pliante, fişe tehnice, volum de rezumate; volum de lucrări, catalog expozanţi/exponate, mape, etc.); realizare materiale promoţionale (pixuri, fluturaşi, notes-uri, agende, calendare, insigne, medalii, tricouri, steguleţe, pungi etc.;

3.4  organizarea şi desfăşurarea manifestarii stiintifice; īnchirierea, amenajarea, funcţionarea şi dezafectarea locaţiilor de desfăşurare, traducere simultană - realizarea paginii web; amenajarea/funcţionarea/dezafectarea locaţiilor de desfăşurare; organizarea manifestării; traducere/interpretare; proiectii video; secretariat; publicarea lucrărilor manifestarii; inregistrare şi realizare film/album foto; realizarea raportului manifestării

Cheltuieli eligibile:

     a. cheltuieli cu materialele;

     b. cheltuieli cu serviciile;

     c. cheltuieli cu regia;

     d. cheltuieli cu manopera - această categorie de cheltuieli nu este finanţată de la bugetul de stat, dar se consideră cofinanţare din partea

         organizatorului īn limita a maximum 5% din cheltuielile suportate de la bugetul de stat pentru manifestarea ştiinţifică şi numai dacă acestea sunt

         strict asociate manifestării ştiinţifice

Cheltuieli eligibile de la buget:

     a.  cheltuieli cu materialele;

     b.  cheltuieli cu serviciile;

     c.  cheltuieli cu regia - ex. cheltuieli cu  asigurarea comunicării (tel./fax, poştă şi altele asemenea) dar nu mai mult de 5% din cheltuielile suportate

          de la bugetul de stat pentru manifestarea ştiinţifică şi numai dacă acestea sunt strict asociate manifestării ştiinţifice;

 

Pentru mai multe informații consultați:

 

   » Anunțul ANCS 
   » Ghid manifestari stiintifice 2012