UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 94                                                                                                                    Anunţ 93 «    » Anunţ 95
Noua procedura de validare/invalidare a tezelor de doctorat
  

A fost publicat Ordinul MECTS Nr. 3.504/2012 privind aprobarea regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) īn vederea validării tezelor de doctorat.

UEFISCDI anunță că, pentru a veni in sprijinul aplicanților, a dezvoltat un sistem informatic īn conformitate cu prevederile legale, īn vederea evaluării tezelor de doctorat, a validării acestora și a acordării / neacordării titlului de doctor.


Astfel, toate datele și documentele necesare validării tezei de doctorat se īncarcă īn platformă de către IOSUD/IOD și se semnează electronic, ceea ce face obligatorie deținerea semnăturii electronice de către reprezentantul legal al IOSUD/IOD sau de către persoana/ persoanele delegate de acesta.


Potrivit
Ordinul MECTS Nr. 3.504/2012, procedura de transmitere a documentelor este următoarea:

   » la MECTS se transmite dosarul īn format tiparit, dosar care conține documentele menționate īn art.4, alin (5)
   » la CNATDCU se transmite dosarul īn format electronic, prin intermediul platformei electronice asigurată de UEFISCDI, dosar ce conține

     documentele mentionate in art.4, alin (2)

 

Pentru a nu īntāmpina probleme īn depunerea aplicației echipa UEFISCDI acordă suportul necesar completării informațiilor īn platformă:

 

   » pentru probleme legate de utilizarea aplicației: tehnic.cnatdcu@uefiscdi.ro 
   » pentru asistență de specialitate și furnizarea datelor de acces: suport.cnatdcu@uefiscdi.ro