UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 93                                                                                                                   Anunţ 92 «    » Anunţ 94
Portal destinat doctoranzilor din Romania 
  

Portalul "Doctoranzi in Romania" este un instrument de comunicare facil care gestionează informația cu privire la desfășurarea doctoratului (stagii de cercetare, burse, etc), fiind totodată și un repozitoriu care va colecta date ale promoțiilor de doctoranzi înmatriculați de-a lungul timpului în școlile doctorale românești.

Portalul este dezvoltat pe două secțiuni, una publică ce oferă informații referitoare la școlile doctorale, conducătorii de doctorat, doctoranzii și temele acestora de doctorat și o secțiune restrictionată, accesul fiind realizat pe bază de date de autentificare.

Informațiile sunt încărcate în portal astfel:

   » fiecare reprezentant al Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D), solicită crearea unui cont de

     administrator de profil instituțional prin transmiterea unui mesaj în acest sens la: office@doctoranzi-romania.ro.

   » după primirea datelor de acces, se autentifică în portal și încarcă informațiile minimale ale doctoranzilor înmatriculați la studii

      universitare de doctorat;
   » doctoranzii, pe baza unui mesaj de informare primit din partea I.O.S.U.D, trebuie să își completeze profilul deja creat de către

      instituția la care sunt înmatriculați. Aceasta prevedere se adresează tuturor doctoranzilor, indiferent de forma de finanțare.

 

Conform conform precizărilor existente pe pagina Portalului "Doctoranzi in Romania",  potrivit adresei DGIS-MECTS nr. 2735/22.03.2012, in portal se vor incarca informatii despre:

  1. Doctoranzii POSDRU (indiferent de statusul proiectului - finalizat sau în derulare)
  2. Doctoranzii înmatriculați în prezent (altii decat cei de la pct.1)
Termenul limită de introducere a datelor in portal este 15 Mai 2012, dată la care va fi generat primul raport privind doctoratul în România.
 
Pentru informații suplimentare și clarificări, puteți apela la Persoana de contact:
 
d-na Elena Ionescu
Telefon: 021/3080506 ; E-mail: elena.ionescu@uefiscdi.ro 
 

Pentru mai multe informații consultați:

   » Portalul "Doctoranzi in Romania"