UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Finanţări » Anunţ 91                                                                                                                                         Anunţ 90 «    » Anunţ 92
PN2 - Program RESURSE UMANE - Premierea rezultatelor cercetarii (ARTICOLE) - Competitia 2012
  
Prin Decizia ANCS Nr. 9094/09.04.2012, a fost aprobat Pachetul de informatii pentru Programul PN2 - RESURSE UMANE - Premierea rezultatelor cercetării - ARTICOLE, Competiția 2012. Potrivit documentelor acestui Program, sunt premiate următoarele tipuri de articole:
 

a. Articole publicate în reviste din Science Citation Index Expanded și Social Sciences Citation Index, cu sume alocate în funcție de rangul revistei

    în cadrul unui subdomeniu științific și anume:

    - 4.000 lei pentru un articol publicat în reviste aflate în primele 25% în cadrul unui subdomeniu.

    - 2.000 lei pentru un articol aflat în al doilea sfert din subdomeniul respectiv.

b. Articole publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index, cu 2.000 lei/articol.

c. Articolele publicate în revistele Nature sau Science, cu un nivel de premiere alocat pe articol de 20.000 lei.

 

Pentru articolele publicate in reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index, pentru a determina rangul revistei în cadrul unui subdomeniu științific consultați: Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de scorul de influenta al acestora (AIS), publicată de UEFISCDI. În cadrul fiecărui subdomeniu, revistele cu scor de influentă nenul sunt ordonate în funcţie de scorul de influenţă, în ordine descrescătoare:

 

   » Revistele aflate printre primele 25% în cadrul unui subdomeniu se consideră a fi în “zona roşie”.

   » Revistele aflate printre primele 50%, dar nu printre primele 25% în cadrul unui subdomeniu se consideră a fi în “zona galbenă”.

   » În cazul revistelor încadrate în mai multe subdomenii şi pentru care zona de încadrare diferă în funcţie de subdomeniu se va lua în considerare

      încadrarea cea mai favorabilă din punct de vedere al premiului acordat.

 
Criterii de eligibilitate: articolul conţine menţiunea afilierii autorilor care solicită premierea la o instituţie din România;
 
Se premiază articole publicate în anul 2012 sau în anul 2011, care nu au mai beneficiat de premiere.
 
Pentru mai multe informații consultați:
   » Site-ul UEFISCDI - dați click » aici