UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Finanţări » Anunţ 90                                                                                                                                         Anunţ 89 «    » Anunţ 91
POS CCE - O.2.3.2 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CD A ÎNTREPRINDERILOR
  
ANCS anunță că, prin Decizia Presedintelui ANCS Nr. 9087 din 02.04.2012 a fost aprobata Competitia pentru propuneri de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor (cod competitie POSCCE-A2-O.2.3.2-2012-1).
 
Acest Apel face parte din POS CCE:
Aceasta operatiune sprijina dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului lor de inovare si de competitivitate pe piata, si urmareste crearea de noi locuri de munca in activitatea de cercetare-dezvoltare.
 
Beneficiarii acestei operatiuni pot fi intreprinderi mari, mijlocii sau mici cu activitate de cercetare in obiectul de activitate.
 
Tipuri de proiecte:
  • Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente prin achizitionarea de noi instrumente si echipamente de cercetare si lucrari de modernizare a locatiilor de cercetare.
  • Proiecte de constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii si achizitionarea de noi instrumente si echipamente de cercetare.
  • Ambele categorii de proiecte sunt însoţite de achiziţionarea de instrumente şi echipamente noi de cercetare

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este cuprinsă între 1.000.000 lei şi 40.000.000 lei.

 

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate să depăşească în nici un caz echivalentul în lei a 50 milioane euro.

 

Dimensiunea maximă a asistenţei financiare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului,  nu poate depăşi următoarele intensităţi:

  • pentru întreprinderi mari: 50%   (40% în  regiunea Bucureşti - Ilfov)

  • pentru întreprinderi medii: 60% (50% în regiunea  Bucureşti – Ilfov)

  • pentru întreprinderi mici: 70%    (60% în regiunea  Bucureşti - Ilfov).

Apelul este deschis in perioada 2 aprilie 2012 pana la data de 27 iulie 2012.
 
Documente competitie:
Pentru mai multe informații consultați:
   » Site-ul ANCS - dați click » aici