UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Finanţări » Anunţ 86                                                                                                                                         Anunţ 85 «    » Anunţ 87
PN2 - Program RESURSE UMANE - Proiecte de cercetare postdoctorală - Tip PD - Competitia 2012
  

UEFISCDI a lansat Competiţia 2012 pentru Programul RESURSE UMANE - Subprogram Proiecte de cercetare postdoctorală - Tip PD. Pachetul de informații a fost aprobat prin Decizia ANCS nr.9036/28.02.2012

 

Obiectivele:


   »  crearea, pentru tinerii cercetători, a unei şanse suplimentare de obţinere a unei poziţii profesionale stabile în unităţi cu profil de cercetare din ţară;
   »  asigurarea suportului financiar şi logistic necesar tinerilor doctori în ştiinţe, pentru efectuarea în ţară de activităţi de cercetare;
   »  promovarea cercetării fundamentale avansate, cu rezultate la standarde internaţionale;
   »  implementarea principiului „finanţarea urmează performanţa” în cercetare;
   »  creşterea vizibilităţii cercetării româneşti în plan internaţional, prin creşterea calităţii şi mai buna valorificare a rezultatelor cercetării;
   »  sprijinirea instituţiilor de cercetare în a oferi condiţii adecvate revenirii în ţară şi reintegrării profesionale a cercetătorilor români performanţi cu

       potenţial dovedit de excelenţă ştiinţifică;
   »  creşterea numărului de cercetători cu normă întreagă finanţaţi prin proiecte de cercetare şi angajaţi cu normă întreagă în entităţi de cercetare din

       România.

 

Printre Criteriile de eligibilitate precizate la Pct.4 din Pachetul de informații, se numără și următoarele:

 

   »  Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având titlul obţinut în urmă cu cel mult 5 ani faţă de momentul depunerii proiectului. Pot depune propuneri

       de proiecte şi persoanele care şi-au susţinut cu succes teza de doctorat, urmând ca obţinerea diplomei să fie făcută până cel târziu la data

       semnării contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2013. În cazul în care diploma de doctor a directorului de proiect nu este

       recunoscută în România, recunoaşterea acesteia trebuie obţinută cel mai târziu la data semnării contractului de finanţare;

   »  Proiectul se desfăşoară într-o instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv într-o instituţie de învăţământ superior, numită în

       continuare instituţie gazdă. Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;

   »  Directorul de proiect este angajat cu normă întreagă în instituţia gazdă, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel

       puţin perioada contractului, sau are acordul de angajare cu normă întreagă, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului. În cazul

       deciziei de acordare a finanţării, contractul de angajare trebuie să fie încheiat de directorul de proiect cu instituţia gazdă, cel târziu la data semnării

       contractului de finanţare;

   »  Instituţia gazdă trebuie să fie alta decât instituţia care a acordat directorului de proiect titlul de doctor în ştiinţe;

   »  Există acordul de a mentora directorul de proiect din partea unui cercetător care îndeplineşte standardele minimale de eligibilitate prevăzute în

       Anexa 1, angajat al instituţiei gazdă pe termen nedeterminat sau pe termen determinat cel puţin egal cu perioada contractului.

   »  O persoană poate depune, ca director de proiect, în cadrul competiţiei din 2012, o singură propunere de proiect de tip PD, de tip TE sau de tip PCE.

       În cazul în care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte de către acelaşi director de proiect, toate aceste propuneri de proiecte sunt declarate

       neeligibile;

O persoană poate participa, în calitate de mentor, la maxim 3 proiecte postdoctorale aflate în derulare în acelaşi timp.

 
Conform Pachetului de informații, calendarul pentru Competiția 2012 este următorul:
   » Lansarea competiţiei: 1.03.2012
   » Depunerea cererilor de finanţare: 12.04.2012
   » Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea: 04.05.2012
      . . . . . .
   » Publicarea listei finale cu proiecte propuse pentru finanțare: 19.09.2012
 
Depunerea proiectelor se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere on-line - www.uefiscdi-direct.ro, disponibilă incepând cu data de 26 martie 2012.
 
Pentru mai multe informații consultați:
   » Site-ul UEFISCDI - dați click » aici