UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Finanţări » Anunţ 85                                                                                                                                         Anunţ 84 «    » Anunţ 86
PN2 - Program INOVARE - Cecuri de inovare - Competitia 2012
  

UEFISCDI a lansat Competiţia 2012 pentru Program INOVARE - Subprogram Cecuri de inovare. Pachetul de informații a fost aprobat prin Decizia ANCS nr.9039/1.03.2012

 
SCOPUL PROGRAMULUI: asigurarea unui instrument flexibil pentru susţinerea IMM-urilor din sectorul productiv īn vederea modernizării tehnologice şi creşterii gradului de inovare. IMM-urile sunt īncurajate să dezvolte parteneriate cu instituţii de cercetare si inovare īn scopul de a crea produse şi servicii inovatoare pe bază de tehnologii avansate. Cecurile de inovare pot fi eliberate īn orice domeniu economic sau ştiinţific şi vor conduce la o accelerare a transferului tehnologic īntre instituţii de cercetare şi IMM-uri.
 
Beneficiarii pot colabora cu furnizori de servicii, organizații de cercetare de drept public si de drept privat, care fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic.
 
Conform Pachetului de informații, calendarul pentru Competiția 2012 este următorul:
   » Lansarea competiţiei: 1.03.2012
   » Primire cereri de finanţare: primire continuă
   » Procesul de evaluare: 2 săptămāni de la data depunerii
 
Cererea de finantare se completeaza doar pe platforma de depunere on-line, disponibilă īncepānd cu data de 15 martie 2012
 
Pentru mai multe informații consultați:
   » interviul acordat de Dragoș Ciupariu, președintele ANCS - dați click » aici
   » Site-ul UEFISCDI - dați click » aici
 
Procesul de depunere, evaluare, contractare şi raportare descris īn Pachetului de informații, este următorul:
 
Etapa
Entităţile implicate
Procedura Documente Condiţii/bază legală

Depunerea cererii de finanţare
Beneficiarul + Furnizorul de servicii

On-line
Completarea on-line a cererii de finanţare

Cerere de finanţare, conform modelului din Anexa nr. 1.

Pachet de informații
OG nr. 57/2002, modificată
HG nr. 475/2007, modificată
HG nr. 1265/2004, modificată
Legea nr. 364/2004, modificată
OUG nr. 44/2008, modificată
Decizia nr. 9038/2012 pentru aprobarea schemei de minimis pentru cecuri de inovare

Evaluare / eliberarea cecului de inovare
UEFISCDI

On-line
1. Evaluare in 2 săptămāni de la finalizarea completării cererii de finanțare

2. Afișarea rezultatelor
3. Depunerea și soluționarea contestațiilor īn 3 zile de la afișarea rezultatelor
4.Eliberarea cecului de inovare

 

 

Completarea contractului
Beneficiarul + Furnizorul de servicii

1. Beneficiarul & Furnizorul de servicii trimit on-line contractul spre verificare la UEFISCDI

Model Contract conform Anexei nr. 6

 

Semnarea contractului/
Derularea proiectului
UEFISCDI + Beneficiarul + Furnizorul de servicii

Prin poștă
1. Furnizorul de servicii trimite contractul semnat către UEFISCDI
2. Plata cofinanțare Beneficiar → Organizație de cercetare
3. Ordin de Plată Avans 90% din valoarea finanţării de la bugetul de stat, conform contractului
4. Derulare activităților proiectului

1.Contract si anexe semnat de beneficiar & Furnizorul de servicii & UEFISCDI
2. Model cerere de avans (va fi publicat pe uefiscdi.ro)
3. Ordin de Plată UEFISCDI → Organizația de cercetare
4. Factura cofinanțare Organizație de cercetare → Beneficiar
5. Ordin de plata Beneficiar → Organizație de cercetare pentru cofinanțare

 

Finalizarea proiectului/raportare
Furnizorul de servicii + Beneficiarul + UEFISCDI

1. Furnizorul de servicii finalizează activitățile conform contractului
2. Trimite raportul către UEFISCDI
3. UEFISCDI verifica raportul

Model Raport conform Anexei 3

 

Finalizarea proiectului/plata finală
UEFISCDI + Beneficiarul + Furnizorul de servicii

1. Beneficiarul trimite dovada realizării cofinanțării factura si ordin de plata
2. UEFISCDI plătește conform contractului către Furnizorul de servicii restul de 10% din valoarea finanţării de la bugetul de stat

Model cerere de plata (va fi publicat pe uefiscdi.ro)