UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Finanţări » Anunţ 87                                                                                                                                         Anunţ 86 «    » Anunţ 88
PN2 - Program RESURSE UMANE - Proiecte de cercetare pt. stimularea constituirii de tinere echipe - Tip TE - Competitia 2012
  

UEFISCDI a lansat Competiţia 2012 pentru Programul RESURSE UMANE - Subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente - Tip TE. Pachetul de informații a fost aprobat prin Decizia ANCS nr.9036/28.02.2012

 

Obiectivele:


   »  dezvoltarea abilităţilor tinerilor cercetători de a conduce echipe şi de a administra granturi de cercetare;

   »  crearea pentru tinerii cercetători a unei şanse suplimentare de obţinere a unei poziţii profesionale stabile în unităţi cu profil de cercetare din ţară;

   »  afirmarea prestigiului cercetării ştiinţifice din România cuantificat prin rezultatele ştiinţifice de nivel internaţional;

   »  identificarea, susţinerea şi dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite să atingă, să menţină şi să consolideze masa critică necesară

       competitivităţii acestora pe plan internaţional;

   »  atragerea resurselor umane naţionale şi internaţionale de calitate pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice din România;

   »  implementarea principiului “finanţarea urmează performanţa” în cercetare.

 

Printre Criteriile de eligibilitate precizate la Pct.4 din Pachetul de informații, se numără și următoarele:

 

   »  Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având titlul obţinut în urmă cu cel mult 10 ani faţă de momentul depunerii proiectului. Pot depune

       propuneri de proiecte şi persoanele care şi-au susţinut cu succes teza de doctorat, urmând ca obţinerea diplomei să fie făcută până cel târziu la

       data semnării contractului de finanţare, dar nu mai tarziu de 1 aprilie 2013. În cazul în care diploma de doctor a directorului de proiect nu este

       recunoscută în România, recunoaşterea acesteia trebuie obţinută înainte de data semnării contractului de finanţare;

   »  Directorul de proiect îndeplineşte standardele minimale de eligibilitate prezentate în Anexa 1.

   »  Directorul de proiect este angajat cu normă întreagă în instituţia gazdă, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel

       puţin perioada contractului, sau are acordul de angajare cu normă întreagă, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului;

   »  O persoană poate depune, ca director de proiect, în cadrul primei competiţii din anul 2012, o singură propunere de proiect de tip PD, de tip TE, sau

       o propunere de tip PCE. În cazul în care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte (indiferent de tip) de către acelaşi director de proiect, toate

       aceste propuneri de proiect vor fi declarate neeligibile;

 
Conform Pachetului de informații, calendarul pentru Competiția 2012 este următorul:
   » Lansarea competiţiei: 1.03.2012
   » Depunerea cererilor de finanţare: 12.04.2012
   » Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea: 04.05.2012
      . . . . . .
   » Publicarea listei finale cu proiecte propuse pentru finanțare: 19.09.2012
 
Depunerea proiectelor se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere on-line - www.uefiscdi-direct.ro, disponibilă incepând cu data de 26 martie 2012.
 
Pentru mai multe informații consultați:
   » Site-ul UEFISCDI - dați click » aici