UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 67                                                                                                                  Anunţ 66 «    » Anunţ 68
FINANŢAREA 2010 - PROGRAMELE IDEI ŞI PARTENERIATE
  
  
Īn aplicarea Hotărārii CA din data de 22.03.2010, prin care se sistează creditarea de către Universitate a proiectelor din cadrul Programelor IDEI şi PARTENERIATE care nu au finanţare pentru anul 2010, cāt şi pentru buna derulare a proiectelor din cadrul Programelor IDEI şi PARTENERIATE care au finanţare aprobată pentru anul 2010, Conducerea Universităţii a emis Nota internă Nr. 2390/24.03.2010.
 
Referitor la situaţia finanţării 2010 a proiectelor din cadrul Programelor IDEI şi PARTENERIATE aflate īn portofoliul Universităţii, vă rugăm să aveţi īn vedere următoarele:
 
Programul IDEI
 
Conform Situaţiei centralizatoare a finanţării 2010 - Progamul IDEI, din Totalul de 23 de proiecte IDEI aflate īn portofoliul Universităţii, au obţinut finanţare pentru 2010 un număr de 10 proiecte, ale căror devize 2010 īnsumează: 1.325.161 lei. Un număr de 13 proiecte nu au finanţare īn 2010.
 
Această Situaţie a fost realizată īn baza datelor postate pe Web site-ul CNCSIS (vezi Buletinul informativ Nr.65 şi Buletinul informativ Nr.66) şi are marcate: cu verde: Proiectele Finanţate şi cu roşu: Proiectele Nefinanţate
 
Programul PARTENERIATE
 
Conform Situaţiei centralizatoare a finanţării 2010 - Progamul PARTENERIATE, din Totalul de 69 de proiecte PARTENERIATE aflate īn portofoliul Universutăţii, au obţinut finanţare pentru 2010 un număr de 41 proiecte, dintre care 16 proiecte avānd USAMV Cluj ca şi Coorodnator (Totalul devizelor 2010 fiind de 3.092.978 lei) şi 25 de proiecte avānd USAMV Cluj ca şi Partener (Totalul devizelor 2010 fiind de 5.357.830 lei - nu se cunoaşte īncă valoarea devizelor ce vor fi alocate Universităţii de către Coorodonatori). Un număr de 28 proiecte nu au finanţare īn 2010.  
 
Această Situaţie a fost realizată īn baza datelor postate pe Web site-ul CNMP (vezi Buletinul informativ Nr.64) şi are marcate: cu verde: Proiectele Finanţate - USAMV Cluj Coordonator, cu galben: Proiectele Finanţate - USAMV Cluj Partener şi cu roşu: Proiectele Nefinanţate
 
Privitor la Nota internă nr.897 din 11.02.2010 vă rugăm să consultaţi Buletinul informativ Nr.61
 
 

Rugăm Directorii de proiect să īntreprindă toate măsurile necesare pentru conformare.