UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 68                                                                                                                  Anunţ 67 «    » Anunţ 69
REFERAT DE NECESITATE - MODEL
  
  
În aplicarea prevederilor de la pct.2 din Hotărârea CA din data de 22.03.2010, prin care s-a aprobat ca, începând cu data de 29 martie 2010, toate achiziţiile de materiale şi servicii din cadrul Universităţii să fie realizate numai în baza Formularului: Referat de necesitate materiale/servicii (Cod F-PO-05-01 Ed.1), semnat de toţi factorii responsabili, Compartimentul Achiziţii face următoarele precizări: 
 

 »  începând cu data prezentei, intră în vigoare forma revizuită (rev.1) a Formularului: Referat de necesitate materiale/servicii

     (Cod F-PO-05-01 Ed.1/rev.1)

 

 »  Pentru a descărca noul formular, daţi click click » aici

 

 »  Această variantă revizuită copletează Procedura Operaţională ACHIZIŢII, Cod PO–05, aflată în prezent în vigoare.

 
Totodată, Compartimentul Achiziţii vă reaminteşte că aveţi obligaţia ca, pentru orice achiziţie de materiale sau servicii, să depuneţi  la Compartimentul Achiziţii Formularul: Referat de necesitate materiale/servicii (Cod F-PO-05-01 Ed.1/rev.1), completat şi purtând toate semnăturile de avizare şi aprobare, în termen util, astfel încât achiziţia să poată fi efectuată de către Compartimentul Achiziţii în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile din fonduri publice, precum şi cu dispoziţiile Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor publice.
 
Pentru orice nelămurire privind realizarea achiziţiilor sau completarea Formularului: Referat de necesitate materiale/servicii, sunteţi rugaţi să vă adresaţi Compartimentului Achiziţii, int. 239 sau int. 157.
 
 

Rugăm Directorii ŞI RESPONSABILII de proiect să întreprindă toate măsurile necesare pentru conformare.