UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 61                                                                                                                  Anunţ 60 «    » Anunţ 62
mODIFICĂRI PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI COMPLETAREA REVISAL
  

Prin HG 37 din 15.01.2010, au fost aduse câteva modificări şi completări importante la privind la HG 161/2006 cu privire la întocmirea şi completarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor. 

  

Dintre aceste modificări vă atragem atenţia în mod deosebit asupra următoarelor:
 

» registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul cel tarziu in

  ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, respectiv la data incetarii contractului individual de munca al acestuia.

 
Precizăm de asemenea că Registrului general de evidenţă a salariaţilor trebuie transmis on-line la Inspecţia Muncii de către Compartimentul Resurse umane, cu stricta conformare a termenelor de mai sus, folosind Aplicaţia ITM Online,
 
În acest sens, Conducerea Universităţii a emis Nota internă nr.897 din 11.02.2010 
 
Referitor la această Notă internă, atragem atenţia Directorilor şi Responsabililor de proiecte PN2 asupra prevederii potrivit căreia:
 
"dacă până cel mai târziu în data de 25 a lunii (respectiv 22 a lunii pentru luna februarie), o persoană angajată cu funcţia de bază pe un contract de cercetare, nu are definitivate formele legale de angajare pentru luna urmatoare: contract de muncă şi, dacă este cazul, act adiţional, Compartimentul Resurse umane – Salarizare va iniţia, pentru respectiva persoana, formele pentru încetarea contractului de muncă începând cu data de 1 a lunii următoare, pentru a avea astfel posibilitatea să respecte termenul de transmitere la ITM a încetării contractului individual de muncă."