UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Baza de date » Anunţ 100                                                                                                                               Anunţ 99 «    » Anunţ 101
INFRASTRUCTURA DE CERCETARE A USAMV CN
  
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
 » C.1.1. Cultura plantelor (Prof.dr. Ioan Rotar)
 » C.1.2. Sisteme Minime şi Tehnologii Agricole Durabile (Prof.dr. Teodor Rusu)
 » C.1.3. Centrul de Cercetări Avansate pentru Asigurarea Calităţii Vieţii şi Protecţiei Mediului Īnconjurător (Prof.dr. Ioan Gh. Oroian)
 
 » L.1.1. Ştiinţe biologice aplicate (Prof.dr. Roxana Vidican)
 » L.1.2. Optimizarea şi dezvoltarea tehnologiilor durabile īn cultura plantelor (Prof.dr. Ioan Drocaş)
 » L.1.3. Controlul fertilităţii solurilor şi monitorizarea agroecosistemelor (Prof.dr. Marilena Mărghitaş)
 » L.1.4. Controlul Calităţii Mediului Īnconjurător şi Protecţia Plantelor (Şef lucr. dr. Antonia Odagiu)
 
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
 » C.2.1. Centrul de cercetări pentru biotehnologii agricole (Prof.dr. Doru Pamfil)
 » C.2.2. Centrul de Cercetări Horticole al Transilvaniei (Prof.dr. Radu Sestraş)
 
 » L.2.1. Laborator Naţ. de Referinţă pt. Evaluarea şi Certificarea Conformităţii Produselor de Origine Vegetală care conţin OMG (Prof.dr. Doru Pamifil)
 » L.2.2. Genetica şi ameliorarea plantelor horticole şi silvice (Prof.dr. Radu Sestraş)
 » L.2.3. Administrarea Afacerilor şi Dezvoltare Rurală (Conf.dr. Felix Arion)
 » L.2.4. Proiectarea şi amenajarea peisajului utilizānd concepte sustenabile (Conf.dr. Adelina Dumitraş)
 » L.2.5. Laborator de cercetare Legumicultură (Prof.dr. Silviu Al. Apahidean)
 » L.2.6. Laborator de cercetare pentru biodiversitate şi bioconservare (Conf.dr. Corina Cătană)
 » L.2.7. Īmbunătăţiri funciare, Măsurători terestre şi Ştiinţe exacte (Prof.dr. Marcel Dīrja)
 » L.2.8. Managementul Integrat al Ecosistemelor Forestiere (Conf.dr. Liviu Holonec)
 
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII
 » C.3.1. Centrul de Cercetare Avansată īn Apicultură (Prof.dr. Liviu Al. Mărghitaş)
 » C.3.2. Centrul de referinţă pentru Cercetare Avansată īn Sericicultură şi Promovarea Producţiei de Mătase (Conf.dr. Daniel S. Dezmirean)
 
 » L.3.1. Laborator zonal de genotipizare a animalelor (Prof.dr. Augustin Vlaic)
 » L.3.2. Laborator pentru certificarea şi crioconservarea germoplasmei animale (Şef lucr..dr. Marius Zăhan)
 » L.3.3. Laborator de cercetare şi controlul calităţii furajelor (Prof.dr. Aurel Şara)
 » L.3.4. Laborator de cercetare īn piscicultură (Conf.dr. Daniela Ladoşi)
 
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
 » C.4.1. Centrul de cercetare - Biotehnologii medical veterinare (Prof.dr. Ioan Groza)
 » C.4.2. Patologie comparată şi experimentală (Prof.dr. Cornel Cătoi)
 » C.4.3. Supravegherea, diagnosticul şi controlul zoonozelor (Prof.dr. Vasile Cozma)
 
 » L.4.1. Tehnici fizico-chimice aplicate īn analiza produselor de origine animală (Conf.dr. Sanda Andrei)
 » L.4.2. Laborator de cercetare. Diagnostic de laborator medical veterinar (Prof.dr. Marina Spīnu)
 » L.4.3. Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor (Prof.dr. Marian Mihaiu)
 » L.4.4. Laborator de farmacovigilenţă (Şef lucr. dr. Mihai Cernea)
 
FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR
 » C.5.1. Centrul de cercetare īn Biochimie şi Biotehnologie Alimentară (Prof.dr. Carmen Socaciu)
 » C.5.2. Centrul de cercetare privind calitatea şi siguranţa alimentului (Prof.dr. Maria Tofană)
 
 » L.5.1. Laboratorul de īncercări pentru calitatea şi siguranţa alimentelor (Prof.dr. Maria Tofană)
 » L.5.2. Laborator de Cercetare Nutriţie Moleculară şi Proteomică (Dr. Ramona Suharoschi)