Servicii şi consultanţă

Servicii şi consultanţă

.FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
 
1.Analize microbiologice
No Parametrul Analizat / Serviciul Oferit Procedura Pret (lei, TVA inclus) Responsabil *
Email/ Telefon
1 Numar colonii la 22oC [UFC/ml] Metoda dilutiilor multiple 50 Prof.dr. Roxana VIDICAN
roxana.vidican@usamvcluj.roAsist.dr. Vlad STOIANvlad.stoian@usamvcluj.ro+40-0264596384
2 Numar colonii la 37oC [UFC/ml] Metoda dilutiilor multiple 50
3 Analiza şi identificarea algelor indicatoare din apă Microscopie 100
4 Cartarea micoriziană a agroecosistemelor Microscopie 50
5 Cartarea solurilor pe baza profilului comunităţilor microbiene Incubare sol în plăci de detecţie Biolog 200
6 Analiza eficienţei inputurilor organo-minerale în agroecosisteme Testare probe în vase de vegetaţie + incubare în plăci Biolog 500
7 Analiza impactului pesticidelor asupra comunităţilor microbiene din sol Testare probe în vase de vegetaţie + incubare în plăci Biolog 500
8 Evaluarea eficienţei şi potenţialului de integrare a biopreparatelor în culturile agricole Testare probe în vase de vegetaţie + incubare în plăci Biolog 500
2.Fitotehnie
9 Determinarea cauzelor nerăsăririi culturilor de cereale sau leguminoase pentru boabe Verificarea indicilor de germinaţie ai seminţelor 50* Marcel M. Duda 

marcel.duda@usamvcluj.ro
0264-596-384 int 201

10 Determinarea masei hectolitrice a boabelor cu balanţa hectolitrică 15 lei/probă
11 Determinarea umidităţii seminţelor la etuvă sau cu termobalanţa 20 lei/probă
12 Evaluarea producţiei Deplasarea în câmp, luarea probelor şi calcul 50*
13 Controlul condiţiilor de depozitare a produselor agricole Controlul şi evaluarea locaţiei respective 40*
14 Consultanţă privind tehnologiile convenţionale, durabile şi/sau ecologice de cultivare a culturilor de câmp şi/sau a plantelor medicinale 50**
*deplasarea pe teren e suportată de beneficiar.
**per oră.
3.Laboratorul de Entomologie/Zoologie 

Laboratorul de Entomologie/Zoologie din cadrul Facultății de Agricultură oferă servicii de consultanță in domeniul Protecției plantelor, privind diagnoza dăunătorilor plantelor, precum și stabilirea unor programe de combatere a acestora.

15 Diagnoză simplă   30 RON Prof. dr. Ion Oltean – Entomologie 

ion.oltean@usamvcluj.ro

Prof. dr. Horia Bunescu – Zoologie

horia.bunescu@usamvcluj.ro

Şef lucr. dr. Teodora Florian

teodora.florian@usamvcluj.ro
+40-264596384

16 Diagnoza complexă   60 RON
17 Stabilirea unui program de combatere   45 RON
4.Sisteme Minime și Tehnologii Agricole Durabile
http://www.usamvcluj.ro/SMDT
Nr. crt Determinare Parametrul analizat / Serviciul oferit Procedura Pret (lei, TVA inclus) Responsabil
Email/ Telefon
18 Determinări la plantă Producţia STAS, kg/ha Evaluare, căntărire 50 lei/ha Rusu Teodor 

trusu@usamvcluj.ro
0264596384 int 206

Prelucrarea statistică a datelor Analiza varianţei, testul Duncan, corelaţii şi regresii 10 lei/tabel
Caracteristicile de productivitate Măsurători specifice 10-30 lei
19 Eficienţă Marja brută Calcul economic 50 lei
Eficienţă energetică Bilanţ energetic 50 lei
20
Determinări la sol
20.1 Caracteristici morfologice Identificarea şi caracterizarea agrotehnică a profilului de sol SRTS – 2012 100 lei/TEO Rusu Teodor 

trusu@usamvcluj.ro
0264596384 int 206

Recoltarea probelor de sol Metode specifice, MESP – 1978 10-50 lei/proba
20.2 Structura Rezistenţă hidrică Metoda Sekera 10 lei/proba
Metoda Tiulin – Erikson 30 lei/proba
Metoda Czeratzki 30 lei/proba
Rezistenţă mecanică Metoda Pop-Cluj 20 lei/proba
20.3 Umiditatea Metode directe Metoda gravimetrică 20 lei/proba
Metoda Gerhard Muller 20 lei/proba
Metode indirecte Electrometric – cu blocuri de gips Delmhorst KS-D1 15 lei/proba
Tensiometric – tensiometru Jet fil ARL 2725 15 lei/proba
Reflectometric –  termohigrometru digital Aquaterr Temp 300 10 lei/proba
Regimul apei în sol Rezerva de apă a solului – prin calcul 40 lei/proba
Bilanţul apei din sol – prin calcul 40 lei/proba
Evapotranspiraţia –  formula lui Thornthwaite 40 lei/proba
Indicatori climatici Indicele de ariditate Pálfai – PAI 10 lei
Indicele climatic Domuţa – ICD 10 lei
Indicele de ariditate De Martonne – Iar 10 lei
Indicele de ariditate Lang  – L 10 lei
Coeficientul de nesaturaţie Meyer – M 10 lei
Indexul standardizat al precipitaţiilor – SPI 10 lei
20.4 Indicii hidrofizici Coeficientul de higroscopicitate Metoda Mitscherlich 30 lei/proba
Coeficientul de ofilire Metoda Dolgov 160 lei/proba
Capacitatea pentru apă în câmp Metoda Kacinski 150 lei/proba
Capacitatea capilară Metoda cu cilindri Necrasov 80 lei/proba
Capacitatea totală a solului pentru apă Metoda cu cilindri Necrasov 80 lei/proba
Intervalul optim de umiditate pentru plante şi pentru lucrarea solului IUA, IOUP, IOULS 100 lei
20.5 Mişcarea apei în sol Infiltraţia Permeametrul de teren  Guelph modelul 2800K1 100 lei/proba
Infiltrometru digital cu alarma sonara Turf Tec 30 lei/proba
Filtraţia Metoda cu gradient constant – cilindri Necrasov de 300 cm3 180 lei/proba
Asccensiunea capilară Metoda Wahnschaffe 15 lei/proba
20.6 Indicii fizici Rezistenţa la penetrare Penetrometru digital Fieldscout SC 900 Soil Spectrum 6110FS 20 lei/varianta
Densitatea aparentă Metoda cu cilindrii de 100 cm3 5 lei/proba
Porozitatea capilară Metoda capacităţii capilare cu cilindrii Necrasov de 200 cm3 30 lei/proba
Porozitatea necapilară Prin calcul 5 lei
Porozitatea totală Prin calcul 5 lei
Gradul de tasare Prin calcul 5 lei
Rezistenţa specifica la arat Prin dinamometrare si calcul 100 lei
Indicele agrofizic al solului Prin calcul 150 lei
20.7 Indicii agrochimici pH-ul solului pH-metru portabil cu senzor Sentix SUR 15 lei/proba
Humusul, azotul (nitraţi), fosforul, potasiul, pH Metoda colorimetrică cu trusa pentru analize chimice la sol LaMotte STH-5-5007 10-50 lei/proba
20.8 Indicii culturali ai terenului Indicii calitativi la lucrările solului Bonitarea lucrărilor solului 130 lei
Evaluarea pretabilităţii terenurilor Bonitarea terenurilor 130 lei
Rezerva de seminţe de buruieni din sol Separarea şi identificarea seminţelor de buruieni 150 lei/proba
Gradul de îmburuienare Metoda numerică 130 lei/proba
Metoda cantitativ – gravimetrică 150 lei/proba
Cartarea buruienilor Determinarea spectrului şi a densităţii potenţiale a buruienilor 200 lei/ha
Întocmirea hărţilor de îmburuienare 500 lei/ha
20.9 Indicii durabilităţii tehnologiilor Capacitatea de rezilienţă a solului Prin calcul 100 lei
Indicele agriculturii durabile –  Lal Prin calcul 100 lei
5. Laboratorul de Fitopatologie 

Laboratorul de Fitopatologie din cadrul Facultății de Agricultură oferă servicii de consultanță în domeniul protecției plantelor, privind diagnoza bolilor plantelor precum și de stabilire a unor rețete de tratament a acestora

Nr. crt. Serviciul Oferit Pret (lei, TVA inclus) Responsabil *
Email/ Telefon
21 Diagnoză simplă 30 ron Prof. Puia Carmen
carmen.puia@usamvcluj.ro+40-264596384
22 Diagnoza complexă 60 ron
23 Rețetă tratament 30 ron
6. Calitatea mediului şi piscicultură
No Parametrul Analizat / Serviciul Oferit Procedura Pret (lei, TVA inclus) Responsabil *
Email/ Telefon
24 Examen anatomopatologic la peşte, moluşte, crustacee, amfibieni Analiza necropsică 14 lei Ioan Valentin Petrescu-Mag 

zoobiomag2004@yahoo.com
Tel.mobil: 0744470794

25 Controlul vizual al peştelui Examen parazitologic / Reg. CE 2074/2005. 12 lei
7. Consultanţă de mediu
26 Memorii de prezentare in vedere obţinerii Acordului de Mediu Întocmit conform Ord. 135/2010, Anexa 5 1785 Marian PROOROCU 

marian.proorocu@usamvcluj.ro

0264-596-384 int 190

27 Fişe de prezentare şi declaraţie în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu Intocmit conform
OM nr. 1798/2007
.
1785
28 Notificare in vedere obţinerii Avizului de Mediu Intocmit conform
OUG nr. 195/2005
1785
II.FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR
No Parametrul Analizat / Serviciul Oferit; Procedura Pret (lei, TVA inclus) Responsabil *
Email/ Telefon
1 Determinarea valorii acizilor amari a  hameiului, pulberilor si peletilor Analytica EBC 7.5; 7.6; 7.7. 120 – 265 lei/analiza (in functie de metoda de analiza) Maria Tofana

maria.tofană@usamvcluj.ro
2 Determinarea instrumentala a indicilor de textura pentru diverse alimente sau semifabricate din industria alimentara Analiza profilului textural (TPA), Teste de comprimare.
AACC 74-10A compression test; ISO 16305, etc.
46 – 460 lei (in functie de numarul de indici de textura analizati) Vlad Muresan 

vlad.muresan@usamvcluj.ro

0264-596-384 int 290.

3 Determinarea calitativa a profilului volatil al uleiurilor volatile Gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă 350 – 400 lei/analiza Sonia Socaci 

sonia.socaci@usamvcluj.ro

4 Determinarea continutului de proteina din produse alimentare Metoda Kjeldahl 71.5 lei/analiza Sonia Socaci 

sonia.socaci@usamvcluj.ro

Crina Muresan

crina.muresan@usamvcluj.ro

III.FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
No Parametrul Analizat / Serviciul Oferit Procedura Pret ( lei, TVA inclus) Responsabil *
Email/ Telefon
1 Producere material săditor legumicol: 

 • răsaduri de tomate, ardei, vinete pentru spații protejate
 • răsaduri de tomate și țelină
răsad la ghiveci 

răsad în cuburi

4  lei/buc. 

2  lei/buc.

Măniuțiu Dănuț 

dan.maniutiu@usamvcluj.ro

Sima Rodica
rodica.sima@usamvcluj.ro

Maria Apahidean
mapahidean@usamvcluj.ro
Alexandru Ionuț Apahidean
alexandru.apahidean@usamvcluj.ro

2 Consultanță în tehnologii de cultură a legumelor și ciupercilor   50 lei/ora
3 Consiliere si recomandari pentru infiintarea plantatiilor viticole   85 lei/ora Bunea Claudiu-Ioan 

claudiu.bunea@usamvcluj.ro

4 Consiliere si recomandari –lucrari de intretinre a plantatiilor viticole   50 lei/ora
5 Consiliere pentru înfiinţarea și întreţinerea unei plantaţii pomicole   50 lei/ora Andreea Andrecan
andreaflavia_tripon@yahoo.com
6 Consultanţă ȋn producerea de material săditor dendro-floricol   50 lei/ora Erszebet Buta
ebuta2008@yahoo.com
7 Proiectare spatii verzi-proiectare peisagera (spatiu verde, detalii de executie, mobilier urban)
 • CAD (computer aided design)
 • redactare; documentatii tehnice;
 • schite desenate manual;
In functie de complexitate si suprafata: 

 • 10-100mp -25 Ron/mp;
 • 100-500mp -20 Ron/mp;
 • 500-1000mp -15 Ron mp;
 • 1000-5000mp -12 Ron/mp;
 • Peste 5000mp – 5% din valoarea investitiei
Razvan Andrei Vasiu 

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro

8 Proiectare de arhitectura (faza D.T.A.C.)
 • CAD (computer aided design)
 • redactare; documentatii tehnice;
 • schite desenate manual;
In functie de complexitate si suprafata(construita desfasurata): 

 • · Rezidential (sau sub 200mp)– 60 Ron/mp;
 • · 200-1000mp 50 Ron/mp;
 • Peste 1000mp 5% din valoarea investitiei;
9 Consultanta tehnica arhitectura si peisagistica, cercetare stiintifica pe aceste domenii Redactare raport; Negociere directa in functie de complexitate si tematica dar nu mai putin de 150 Ron/ora
10 Micromultiplicare (clonare) material vegetal săditor Protocol standard pentru multiplicare in vitro

Protocol standard pentru semințe artificiale (încapsulare embrioni somatici)
În funcție de specie (licență) și sistem de cultură (static, suspensie, minibioreactor)
(preț unitar/ plantă sau produs)
Corina Cătană
corina.catana@usamvcluj.ro
plantcolor2014@gmail.com
11 Curator colecții semințe de plante
Achiziție accesii
Depozitare semințe
Living collection (in vitro)
Criostocare
Standardele pentru colecțiile de resurse de germoplasmă pentru agricultură și alimente (FAO 2014) pro bono
12 Determinarea viabilității Protocol standard International Seed Testing Association (ISTA) 25 lei
13 Regenerare
-din semințe
in vitro
Protocol standard International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) 35 lei/set probă 

50-100 lei/set probă

14 Caracterizare material Protocol standard pentru descriptori pașaport UPOV 50 lei/accesiune
15 Teste de evaluare a calității (analize de evaluare a factorilor influențați de mediu în 3 locații diferite: laborator, seră, câmp)
Design și organizare plan experimental
Protocoale standard în funcție de caracteristica analizată (metaboliți secundari, toleranță, rezistență) În funcție de tipul de analize cerute 200 lei/plan experimental
16 Documentare Standarde FAO, IPGRI, UPOV 50 lei/accesiune
17 Sistem de inventariere a colecțiilor de germoplasmă (plante) GIDL International Crop Information System (ICIS) SESTO (NordGen) pro bono
18 Distribuție și schimb Standard ITPGRFA Standard CBD pro bono, cu acordul deținătorului de drept
19 Duplicare de siguranță (back up collection) Conform acordurilor internaționale și în funcție de compatibilitate pro bono pe bază de Acord scris
20 Microscopie Examen citologic rapid materiale vegetale și pentru diagnostic în vederea restaurării și conservării frotiuri şi amprente din fragmente de ţesuturi etalate pe lamă examen citologic 35 lei
21 Analiza FT-IR procese de caracterizare material de origine vegetală și pentru diagnostic în vederea restaurării și conservării înregistrări și interpretări de spectre de absorbție în domeniul standard 75 lei
22 Spectroscopie UV-Vis- studii și caracterizare de material vegetal și pentru diagnostic în vederea restaurării și conservării înregistrări și interpretări de spectre de absorbție în domeniul standard UV-Vis (200…850 nm)  
23 Consultanță de specialitate
Evaluare de specialitate
Direct 

On line

In situ

După caz
24 Kit-uri educaționale pentru învățământ preuniversitar, fun science, hobby, etc. Kit-uri dezvoltate de CBC © 50-200 lei
25 Redactare material de specialitate pentru instituții administrative, presă, mass media, reviste, etc. © La cerere
26 Analiza solului pH-ul solului cu pH-metru de laborator 30 lei Adriana Sestraș 

adriana.sestras@usamvcluj.ro

27 Strategii de dezvoltare rurală/regională și de agribusiness Manual de Procedură pentru evaluarea și selcția strategiilor de dezcvoltare rural – MDAR (Anexa la Ordin 797/28.04.2016 500-2000 Euro, Tariful depinde de complexitatea zonei Felix Arion 

felixarion@usamvcluj.ro

28 Consultanță și servicii în vederea integrării în lanțuri de valoare agro-alimentară Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – măsuri și submăsuri specifice 1000 Euro, Tariful poate fi negociat și în funcție de creșterea cifrei de afaceri
29 Servicii integrate de consultanta in vederea elaborarii unor cereri de finantare, planuri de afaceri, analize cost-beneficiu, etc Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – măsuri și submăsuri specific
Proceduri specifice beneficiarului și finanțatorului și/sau finanțatorului
Procentual in functie de valoarea proiectului Mugurel Jitea 

mjitea@usamvcluj.ro

30 Diagnoză economico-financiară și consultanță in elaborarea cererilor de finanțare, a planurilor de afaceri,diverse studii,  evaluare, audit Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – măsuri și submăsuri specific
Proceduri specifice beneficiarului și finanțatorului
Procentual in funcție de valoarea și complexitatea proiectului Marioara Ilea 

milea@usamvcluj.ro

31 Realizarea de monografii Proceduri specifice beneficiarului și/sau finanțatorului Negociabil, în funcție de complexitatea studiului Mihai Cucerzan 

cvmihai@yahoo.com

32 Noutati   fiscal   –   contabile in   activitatile   agricole si non agricole. Monografii   contabile, inregistrari,   documente financiar-contabile specifice Legislația specific din domeniul financiar-contabil Procentual, in functie de obiectul de activitate al beneficiarului Ileana Andreica,
iandreica@usamvcluj.ro
33 Elaborare manual de politici contabile adaptate la specificul activitatii.
Elaborare si implementare proceduri lucrari contabile, specifice activitatilor agricole sau non agricole.
Ordin 3055 2009 actualizat 2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene Negociabil in functie de complexitatea activitatii desfasurate de client Lucica Armanca,
lucica.armanca@usamvcluj.ro
34 Audit de marketing, studii de piata, realizare plan de afaceri Proceduri specifice beneficiarului și/sau finanțatorului In functie de complexitatea lucrarii Chiciudean Gabriela
gabriela_chirla@yahoo.com
35 Documentatie pentru obtinerea certificatului de clasificare unitati turistice cu functiuni de cazare si alimentatie. HOTĂRÂRE nr. 1267 din 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 (*actualizat* )pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism
De la 400 lei Mihai Valentin 

valentin.mihai@usamvcluj.ro

36 Servicii de consultanta in managementul proiectelor;
Servicii de consultanta in business;
Servicii de consultanta antreprenoriala;
Servicii de inovare si transfer tehnologic;
Proceduri specifice beneficiarului și/sau finanțatorului In functie de complexitatea serviciului Calin Vac, 

calin.vac@usamvcluj.ro

37 Cercetari de piata in domeniul agro-alimentar si al turismului Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – măsuri și submăsuri specific
Proceduri specifice beneficiarului și finanțatorului
Negociabil, în funcție de complexitatea studiului Dumitras Diana,
ddumitras@usamvcluj.ro
Muresan Iulia,
iulia.muresan@usamvcluj.ro
38 Analize statistice a datelor și interpretarea rezultatelor Proceduri specifice beneficiarului și/sau finanțatorului Negociabil, în funcție de complexitatea studiului Dumitras Diana,
ddumitras@usamvcluj.roMuresan Iulia,
iulia.muresan@usamvcluj.ro
39 Studiu privind calitatea serviciilor din industria turismului Proceduri specifice beneficiarului și/sau finanțatorului Negociabil, în funcție de complexitatea studiului Muresan Iulia,
iulia.muresan@usamvcluj.ro
40 Dezvoltări funcţionale pe software de management academic universitar nestandardizat Pretul se stabileste pe baza complexitatii serviciului oferit Prof dr. Pop Ioana 

popioana@usamvcluj.ro

41 Analiza statistica a datelor si interpretarea rezultatelor nestandardizat Pretul se stabileste pe baza complexitatii serviciului oferit
42 Realizarea de sisteme informatice geografice (GIS) pentru monitorizarea utilizarii durabile a suprafetelor. nestandardizat Pretul se stabileste pe baza complexitatii serviciului oferit Prof. dr. Florica Matei 

faldea@usamvcluj.ro

43 Proiectarea modelelor matematice si implementarea metodelor de analiza a datelor provenite din stiintele vietii. nestandardizat Pretul se stabileste pe baza complexitatii serviciului oferit
44 Crearea unor baze de date cu alimentele existente pe piata romaneasca  si informatii nutritionale aferente acestora. nestandardizat Pretul se stabileste pe baza complexitatii serviciului oferit Conf. Dr. Rodica Sobolu 

rodica.sobolu@usamvcluj.ro

45 Modele matematice de predictie a unor boli specifice unor legume/flori. nestandardizat Pretul se stabileste pe baza complexitatii serviciului oferit
ONORARII TERENURI INTRAVILANE – FARA CONSTRUCTII
No Suprafata Terenului Pret (lei, TVA inclus) Responsabil
46 Pana la 200mp 770,55 Conf.dr.ing. Tudor Sălăgean 

tudor.salagean@usamvcluj.ro

47 200-500mp 817,99
48 500-800mp 890,73
49 800-1500mp 935,44
50 1500-3000mp 997,27
51 Peste 3000mp 1071,14
52 Pana la 10.000mp Pentru fiecare 1.000mp in plus se adauga: 62,60
Pentru terenuri cu suprafata mai mare de 10.000 mp, pretul se negociaza in functie de cerintele beneficiarului, dificultatea terenului etc.
ONORARII TERENURI INTRAVILANE – CU CONSTRUCTII
53 Pana la 200mp 811,13 Conf. dr.ing. Tudor Sălăgean 

tudor.salagean@usamvcluj.ro

54 200-500mp 861,07
55 500-800mp 937,65
56 800-1500mp 984,71
57 1500-3000mp 1049,80
58 Peste 3000mp 1127,55
59 Pana la 10.000mp Pentru fiecare 1.000mp in plus se adauga: 65,80
Pentru terenuri cu suprafata mai mare de 10.000 mp, pretul se negociaza in functie de cerintele beneficiarului, dificultatea terenului, gradul de ocupare cu constructii etc.
ONORARII TERENURI EXTRAVILANE
60 Pana la 1000mp 780,30 Conf.dr.ing. Tudor Sălăgean 

tudor.salagean@usamvcluj.ro

61 1000-2000mp 826,54
62 2000-3000mp 901,68
63 3000-4000mp 958,04
64 4000-5000mp 1031,73
65 Peste 5000mp 1083,75
66 Pana la 50.000mp Pentru fiecare 1.000mp in plus se adauga: 30,15
67 Masuratori Tarla-Masuratori pe Contur – pentru fiecare 1.000mp (pana la 100.000mp): 13,50
Pentru terenuri cu suprafata mai mare de 50.000 mp, pretul se negociaza in functie de cerintele beneficiarului, dificultatea terenului etc. PRETUL SE REDUCE PENTRU SUPRAFETE MARI DE TEREN.

ONORARII MĂSURATORI PENTRU DRUMURI – PLAN DE SITUAȚIE (COTAT) SI PROFILE

  Prețul se stabileste pe kilometru, începând de la 800 ron. Acesta diferă în  funcție de densitatea profilelor transversale, de complexitatea obiectivului de măsurat și de volumul lucrărilor. PENTRU UN VOLUM MAI MARE DE LUCRARI PREȚUL SE REDUCE. Responsabil
  Densitatea Profilelor transversale / Onorariu (lei, TVA inclus)
68 Doar profil Longitudinal in ax.   intre 50-41 metri intre 40-21 metri intre 20-10 metri intre 9-5 metri Conf.dr.ing. Tudor Sălăgean 

tudor.salagean@usamvcluj.ro

  800 lei 900 lei 950 lei 1100 lei 1500 lei 1900 lei

 

ONORARII RELEVEE

 

No Tip Spatiu Complexitate Pret /mp (Suprafata construita desfasurata) (lei, TVA inclus) Responsabil
69 Apartament sau locuinta parter Minim, fara diferente de nivel si cu pereti perpendiculari pe doua directii 4,5 Conf.dr.ing. Tudor Sălăgean
tudor.salagean@usamvcluj.ro
70 Imobil Vechi – casa de locuit sau spatiu comercial S+P+Etaje Maxim, cu scara interioara, pereti la diferite unghiuri(neparaleli pe doua directii), numeroase nise si fatada ornamentata. 5,9
71 Imobil in bloc de locuinte (apartamente) Minim, apartamente repetitive 2,3
72 Spatiu Comercial Parter+Etaje Minim, fara diferente de nivel si cu pereti perpendiculari pe doua directii 3,4
73 Spatiu Comercial Parter+Etaje Maxim, cu scara interioara, pereti la diferite unghiuri(neparaleli pe doua directii), numeroase nise si fatada inclinata 5,4
74 Spatiu Verde – Curte interioara – plan sit Maxim, curte neregulata, pavaje, guri de scurgere etc. 1,6

ONORARII LOTIZARE

No In vederea lotizarii, functie de numarul de loturi pretul variaza. De asemenea pretul variaza si functie de suprafata. PENTRU SUPRAFETE MARI PRETUL SE NEGOCIAZA. Responsabil
  Numar loturi / pret pe lot ( lei, TVA inclus)
75 2 loturi 3-4 loturi 5-6 loturi 7-8 loturi 9-10 loturi 10-15 loturi Conf.dr.ing. Tudor Sălăgean 

tudor.salagean@usamvcluj.ro

  490,00 440,00 395,00 345,00 295,00 245,00
  Pentru lotizari cu peste 15 loturi pretul este negociabil functie de dificultatea terenului, cerintele beneficiarului etc

ONORARII DETERMINARE PUNCTE GPS

No Număr puncte Pret (lei, TVA inclus) / punct Responsabil
76 Minim 4 puncte 50 Conf. dr.ing. Tudor Sălăgean 

tudor.salagean@usamvcluj.ro

77 5-10 puncte 40
  Pentru mai mult de 10 puncte pretul se negociaza.

ONORARII TRASĂRI LIMITE DE PROPRIETATE (ȚĂRUȘARE)

  Numar puncte Pret (lei, TVA inclus) / punct Responsabil
78 Minim 4 puncte 30 Conf.dr.ing. Tudor Sălăgean 

tudor.salagean@usamvcluj.ro

  Pentru mai mult de 4 puncte pretul se negociaza.

OBTINEREA PLANURILOR/HARTILOR DIGITALE PRIN VECTORIZARE

No Felul lucrarii Pret / dm2  in functie de gradul de acoperire (categoria de dificultate) 

pret (lei, TVA inclus)

Responsabil
Pret Cat. I Pret – Cat. II Pret – Cat. III Pret – Cat. IV Pret – Cat. V Pret – Cat. VI
79 Vectorizare imagini raster corespunzatoare scarii 1:200 si mai mare 3,00 4,50 6,00 9,00 13,50 18,00 Conf.dr.ing. Tudor Sălăgean 

tudor.salagean@usamvcluj.ro

80 Vectorizare imagini raster corespunzatoare scarii 1:500 4,50 6,00 7,50 10,50 15,00 19,50
81 Vectorizare imagini raster corespunzatoare scarii 1:1000 6,00 7,50 9,00 12,00 16.50 21.00
82 Vectorizare imagini raster corespunzatoare scarii 1:2000 7,50 9,00 10,50 13,50 18,00 22,50
83 Vectorizare imagini raster corespunzatoare scarii 1:5000 9,00 10,50 12,00 15,00 19,50 24,00
84 Vectorizare imagini raster corespunzatoare scarii 1:10000 si mai mica 10,50 12,00 13,50 16,50 21,00 25,50

MĂSURĂTORI FOTOGRAMMETRICE UTILIZÂND TEHNICA UAV

No Masuratori Fotogrammetrice UAV Responsabil
  Livrabile De precizie mică De precizie medie De precizie mare
85 Altitudine Relativa Zbor 100m si peste 70-100m 40-70m Conf.dr.ing. Tudor Sălăgean 

tudor.salagean@usamvcluj.ro

86 Model Digital de Elevatie(DEM) la rezolutia de: 10-25cm/pixel 7-15cm/pixel 3-9cm/pixel
87 Nor de Puncte cu o densitate de: 5-15pcte/mp 10-20pcte/mp peste 20pcte/mp
88 Ortofotoplan cu rezolutia la sol de: 3-6 cm /pixel 2-3 cm /pixel 1-3 cm /pixel
89 Pret/Hectar 40-55 lei 55-65 lei 65-75 lei
90 Suprafața minimă 20 ha 15 ha 10 ha
IV. FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
1. Disciplina de Parazitologie
Diagnostic vectori și boli vectoriale la animale
No Parametrul Analizat / Serviciul Oferit Procedura Pret (lei, TVA inclus) Responsabil *
Email/ Telefon
  1 Identificarea microscopică a nematodelor cu transmitere vectorială PO-1-CDS9 50,00 Dr. Angela Monica IONICĂ 

ionica.angela@usamvcluj.ro

  2 Identificarea moleculară a nematodelor cu transmitere vectorială (Multiplex PCR) PO-2-CDS9 300,00
  3 Identificarea moleculară a nematodelor cu transmitere vectorială (cPCR+ secventiere) PO-2-CDS9 750,00
  4 Identificarea serologică a unor patogeni cu transmitere vectorială PO-3-CDS9 150,00
  5 Diagnosticul molecular al leishmaniozei canine (qPCR) PO-4-CDS9 800,00 Drd. Cristina Daniela CAZAN

cristina.cazan@usamvcluj.ro
  6 Diagnosticul serologic al leishmaniozei canine (ELISA) PO-4-CDS9 50,00
7 Identificarea morfologică a flebotomilor PO-5-CDS9 50,00
8 Identificarea morfologică a căpușelor colectate de pe gazde sau din mediu PO-6-CDS9 30,00 Dr. Gianluca D’AMICO 

gianluca.damico@usamvcluj.ro

9 Identificarea moleculară a patogenilor transmişi de căpuşe (Real-Time PCR: Borrelia burgdoferis.l. și/sau genospecii, Borrelia myamotoi, Candidatus“Neoehrlichia mikurensis”) PO-7-CDS9 800,00 Dr. Angela Monica IONICĂ 

ionica.angela@usamvcluj.ro

10 Identificarea moleculară a patogenilor transmişi de căpuşe (nPCR: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis, Coxiella burnetii) PO-7-CDS9 400,00
11 Identificarea moleculară a patogenilor transmişi de căpuşe (cPCR: Anaplasma platys, A. marginale, A. centrale, Ehrlichiaspp., Rickettsia spp., Bartonella spp., Babesia spp./Theileriaspp./Hepatozoon canis, Cytauxzoonsp.) PO-7-CDS9 300,00
12 Identificarea moleculară a patogenilor transmişi de căpuşe (cPCR+secvenţiere) PO-7-CDS9 750,00
          2. Disciplina de Farmacologie şi Farmacie
Disciplina de Management şi Marketing
Laboratorul de Farmacovigilenta
13 Testarea produselor veterinare si pregatirea dosarului de înregistrare– teste preclinice, clinice, toleranţa, eficacitate si rezistenta – (pret per produs, specie si indicatie) Conform normelor ICBMV şi EMEA 45500 lei Conf. Dr. Mihai Cernea 

mihai.cernea@usamvcluj.ro

0264-596-384 int 186

14 Testarea eficacitatii medicaţiei antiparazitare la animale – teste in vivo prin FECTR (pret / proba / animal) Conform normelor ICBMV şi EMEA 300 lei
15 Testarea comparative a eficacitatii medicaţiei antiparazitare la animale – teste in vitro prin EHA si LDA. Analiza biostatistică a riscului pentru populația animală expusă cu privire la posibilitatea apariției unor specii de paraziți rezistenți(pret / proba / animal / set de substante) Conform normelor ICBMV şi EMEA 1000 lei
16 Determinarea gradului de infestare a pasunilor sau furajului cu forme parazitate exogene (pret per proba) Conform normelor ICBMV şi EMEA 1000 lei
17 Determinarea reziduurilor de medicamente în produsele provenite de la animale prin analiza ELISA (pret per proba). Pretul nu include costul chitului care are valoare variabilă în funcţie de substanta care trebuie determinată Conform normelor ICBMV şi EMEA 1000 lei
18 Testarea in vivo a eficacitaţii medicaţiei antiparazitare la animale (pret per / specie / per substanţă) Conform normelor ICBMV şi EMEA 800 lei
19 Testarea in vitro a eficacitaţii medicaţiei antiparazitare la animale (pret per / specie / per substanţă) Conform normelor ICBMV şi EMEA 2000 lei
20 Testarea in vitro a eficacitaţii dezinfectantelor asupra formelor parazitate exogene (pret per / per substanţă) Conform normelor ICBMV şi EMEA 2000 lei
21 Testarea in vitro a eficacitaţii extractelor fitoterapeutice in parazitoze la animale (pret per extract / specie parazitara Conform normelor ICBMV şi EMEA 2000 lei
22 Consultanță 

a – de specialitate in probleme legate de  management, marketing, merchandising, organizarea afacerilor și planificarea activității veterinare în sistemele private și publice

 

b – analiza riscului investitional

 

c – calcularea potenţialului de piaţă

(pret per unitate medical veterinară)

  9400 lei
3. Laborator de cercetare 

Științe fundamentale aplicate în medicina veterinară și studii morfologice avansate ale animelelor de laborator

23 Morfologie normală și patologică Descriere morfologică aprofundată a sistemelor de interes a animalelor de experiență 100 – 200 Conf. Dr. Florin Stan 

florin.stan@usamvcluj.ro

0264-596-384 int 258

Conf. Dr. Alexandru Gudea

alxgudea2002@yahoo.com

0264-596-384 int 258

24 Determinări anatomice și biologie celulară SEM si microscopie confocală 100-320 Conf. Dr Flaviu Tăbăran 

alexandru.tabaran@usamvcluj.ro
0264-596-384 int 172

25 Tehnici imagistice avansate Anatomie ecografică a sistemelor de interes a animalelor utilizate ca model experimetal, radiografii, CT 100-300 Conf. Dr. Florin Stan

florin.stan@usamvcluj.ro
0264-596-384 int 258Prof. Dr. Ionel Papucpapuc_i@yahoo.com 0264-596-384 int 208
Prof. Dr. Mircea Mircean
mircean_mircea@yahoo.com
Conf. Dr. Radu Lăcătuș
rlacatus2003@yahoo.com
0264-596-384 int 208Sef lucr. Dr. Robert Purdoiu
robcry999@yahoo.com
0264-596-384 int 208

Conf. Dr. Raul Alexandru Pop
raulalexandrupop@yahoo.ca

26 Expertiză biologică in vivo pe animale de laborator a produselor para farmaceutice și a medicamentelor Protocol standard ISO 10993 150-800 Conf. Dr. Florin Stan

florin.stan@usamvcluj.ro
0264-596-384 int 258Dr. Cristian Bercecristi.berce@gmail.com
27 Management și consultanță legate de întreținerea, bunăstarea și nutriția animalelor de laborator Expertiză și consultanță 200 Asist univ. Dr. Cristian Martonos

martonosolimpiu@yahoo.com
0264-596-384 int 258Dr. Cristian Berce

cristi.berce@gmail.com
Conf. Dr. Florin Stan florin.stan@usamvcluj.ro0264-596-384 int 258
28 Implicarea sistemului limfatic în progresia tumorală Identificarea macroscopică și microscopică a drenajului limfatic în afecțiunile tumorale 100-250 Conf. Dr. Florin Stan

florin.stan@usamvcluj.ro

0264-596-384 int 258Prof. Dr. Gal Adrian Florin

adrianfloringal@yahoo.com
0264-596-384 int 172Sef lucrari. Dr. Cristian Dezdrobitu
cristi_dezdrobitu@yahoo.com
29 Investigații morfometrice comparative a oaselor Analize morfometrice, analiză fractală în recunoastere a și diferențierea oaselor între specii 200-300 Conf. Dr. Alexandru Gudea 

alxgudea2002@yahoo.com
0264-596-384 int 258

30 Investigații privind determinarea speciei / vârstei din probele de țesut Analize pentru determinarea speciei din fire de păr 300-500 Conf. Dr.Marian Taulescu

taulescumarian@yahoo.com
0264-596-384 int 172
4. Disciplina de Boli infecțioase
31 Examen bacterioscopic, metoda Gram 10 Cerbu Constantin
constantin.cerbu@usamvcluj.ro
Niculae Mihaela

mihaela.niculae@usamvcluj.ro
Suatean Monicamonica.suatean@usamvcluj.ro Olah Diana

diana.olah@usamvcluj.ro
Peredi Catrinel

catrinel.peredi@gmail.com
32 Examen bacterioscopic, metoda ZN 15
33 Examen bacterioscopic, metoda TF 20
34 Izolare si identificare Staphylococcus spp. 40
35 Izolare și identificare Streptococcus spp. 40
36 Izolare și identificare Samonella 70
37 Izolare și identificare E. coli 40
38 Antibiogramă 35
39 Reactia de hemaglutinare (Newcastle) 30
40 Reacția de inhibare a hemaglutinării (Newcastle) 50
41 Test rapid FIV/FeLv 55
42 Test rapid FIV 35
43 Test rapid FeLv 35
44 FCoV Ag 40
45 FCoV Ac 40
46 Test rapid CPV 40
47 Test rapid FVP 40
48 Test rapid CDV 40
49 Test rapid Brucella canis 40
50 Test de transformare blastică De la 102 lei/probă
51 Testul de inglobare a particulelor de carbon (fagocitoză) De la 85 lei /probă
52 Dozarea Ig totale De la 60 lei /probă
53 Dozarea lizozimului De la 90 ron/probă
54 Dozarea complementului De la 80 ron/probă
55 PCR De la 99 ron/probă
56 ELISA manopera/probă* 5 ron
* plus prețul de achiziție al plăcii
57 Diagnostic în mamite / probă 45
58 Manoperă administrare Ringer, Ringer Lactat, NaCl, inclusiv medicamentul 4 ron/100 ml
59 Manoperă administrare Duphalyte, Aminoplasmal, Dextran,Gelofusine, HES, inclusiv medicamentul 11 ron/100 ml
60 Manoperă administrare Cerenia, inclusiv medicamentul 25 ron/ml
61 Antibioticoterapie, manopera 12 ron /administrare pana in 30 kg 

22 ron/Administrare >30kg

62    
63 Manoperă administrare Arnetin, inclusiv medicamentul 5 ron/fiola
64 Manoperă administrare Etamsilat, inclusiv medicamentul 3 ron/fiola
65 Manoperă administrare Adrenostazin, inclusiv medicamentul 5 ron/fiola
66 Manoperă administrare Buscopan, inclusiv medicamentul 4 ron/1 ml
67 Manoperă administrare Novasul, inclusiv medicamentul 6 ron/10 ml
68 Manoperă administrare Vitamina C, inclusiv medicamentul 6 ron/10 ml
69 Manoperă administrare Beforvel, inclusiv medicamentul 4 ron/10 ml
70 Internare 30 ron/24 ore
71 Manoperă administrare Meloxicam, inclusiv medicamentul 30 ron/ml
72 Manoperă administrare Tramadol, inclusiv medicamentul 6 ron/fiola
73 Manoperă administrare Canglob DHPPIL, inclusiv medicamentul 22 ron/ml
74 Adeverinta examen suspiciune rabie 10 ron/ adeverinta
75 Manopera de vaccinare* 5 ron/animal
(* pretul vaccinului nu este inclus)
76 Manoperă administrare Borogluconat de calciu, inclusiv medicamentul 3 ron/ 10 ml
77 Manoperă administrare Drotavet, inclusiv medicamentul 2 ron/ml
78 Manoperă administrare Enteroguard, inclusiv medicamentul 2 ron/10 tablete 

10 ron/cutie

79 Manoperă administrare Eridiarom, inclusiv medicamentul 1 ron/tableta 

15 ron/ cutie

80 Manoperă administrare Hidrocortizon hemisuccinat inclusiv medicamentul 8 ron/(2 fiole) sol. A + B
81 Manoperă administrare Ketoprofen inclusiv medicamentul 4 ron/fiola
82 Manoperă administrare Vitamina B1, inclusiv medicamentul 3 ron/fiola
5. Disciplina de Igiena şi bunăstarea animalelor
83 Determinarea bacteriilor coliforme totale şi Escherichia coli din apă
(nr. probabil/100ml)
Metoda de filtrare prin membrană
SR EN ISO 8199/2008
60 Prof.dr.Popescu Silvana 

silvana.popescu@usamvcluj.ro

Şef  lucr.dr. Borda Cristin

cborda@usamvcluj.ro

Str.Mănăştur nr.3

0264-596384, int.255

Metoda tuburilor multiple
ISO 9308/2-90
SR EN ISO 8199/2008
60
84 Determinarea bacteriilor coliforme fecale din apă (nr. probabil/100ml) Metoda tuburilor multiple
ISO 9308/2-90
SR EN ISO 8199/2008
60
85 Determinarea numărului de colonii la 22oC  din apă [UFC/ml] Metoda diluţiilor multiple SR EN ISO 8199/2008 30
86 Determinarea numărului de colonii la 37oC  din apă [UFC/ml] Metoda diluţiilor multiple SR EN ISO 8199/2008 30
87 Determinarea amoniacului din apă (mg/l) Fotocolorimetric 15
88 Determinarea azotaţilor din apă (mg/l) Fotocolorimetric 15
89 Determinarea azotiţilor din apă (mg/l) Fotocolorimetric 10
90 Determinarea fierului din apă (mg/l) Fotocolorimetric 10
91 Determinarea sulfaţilor din apă (mg/l) Fotocolorimetric 12
92 Determinarea cuprului din apă  (mg/l) Fotocolorimetric 15
93 Determinarea manganului din apă (mg/l) Fotocolorimetric 15
94 Determinarea potasiului din apă (mg/l) Fotocolorimetric 15
95 Determinarea clorului rezidual  din apă (mg/l) Colorimetric 10
96 Determinarea CCO_Mn din apă (mg O2/l) Volumetric
SR EN ISO 8467-2001
15
97 Determinarea CBO5 din apă (mg O2/l) Volumetric 15
98 Determinarea clorurilor din apă (mg/l) Volumetric
SR ISO 9297/2001
10
99 Determinarea durităţii apei (grade germane) Volumetric 15
100 Determinarea hidrogenului sulfurat din apă (mg/l) Volumetric 15
101 Determinarea oxigenului dizolvat din apă (mg/l) Volumetric 10
102 Determinarea conductivităţii apei (µS/cm) Electrochimică
SR EN 27888-97
5
103 Determinarea pH-ului  apei (unităţi pH) Electrochimică
SR ISO 10523-97
5
104 Determinarea salinităţii  apei (ppm) Electrochimică 5
105 Determinarea turbidităţii apei (UNT) Electrochimică 5
106 Controlul eficienţei dezinfecţiei aerului   50 lei/100 m2
107 Controlul eficienţei dezinfecţiei suprafeţelor   200 lei/adăpost/hală
108 Monitorizarea nivelului factorilor de microclimat în adăposturile pentru diferite specii şi categorii de animale (temperatură, umiditate, viteza curenţilor de aer, iluminat, zgomote, gaze nocive, pulberi şi microorganisme)   300 lei/adăpost/hală
109 Evaluarea bunăstării animalelor adăpostite   Ghid ANSVSA
500 lei – fermă vaci,
cabaline200 lei/hală – fermă porci, păsăriProtocol WQ – 1500-2000 lei
6. Analize anatomopatologice
110 Examen anatomopatologic la păsări Diagnostic necropsic 30 Disciplina de Anatomie Patologica si Diagnostic Necropsic

anatomiepatologicafmv@gmail.com
0264-596-384 int 172.
111 Examen anatomopatologic la animale mici Diagnostic necropsic 70
112 Examen anatomopatologic la animale de talie mijlocie Diagnostic necropsic 100
113 Examen anatompatologic la animale de talie mare Diagnostic necropsic 300
114 Examen anatomopatologic la avortoni Diagnostic necropsic 30 / cap
115 Examen histopatologic Metoda histologică de colorare hematoxilină – eozină (H.E) 50
116 Examen citopatologic Metoda citologică de colorare Diff Quick 30
117 Expertiză medico-legală Expertiză de laborator 200
V. FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII
1. Disciplina: Zooigiena
No Parametrul Analizat / Serviciul Oferit Procedura Pret  lei, TVA inclus Responsabil * 

Email/ Telefon

Monitorizarea surselor de apă destinate adăpării animalelor de fermă şi a calităţii apei piscicole
1 Determinarea amoniacului STAS 6328/85 15 Şef lucr.dr. CRISTINA EL MAHDY 

cristina.hegedus@usamvcluj.ro

0264-596384  int.255

2 Determinarea azotaţilor STAS 3048/1-77 

SR ISO 7890/1-98

15
3 Determinarea azotiţilor STAS 3048/2-96 10
4 Determinarea pH-ului SR ISO 10523/97 5
5 Determinarea fierului STAS 3086/68
SR 13315/96
10
6 Determinarea sulfaţilor STAS 3069/87
SR ISO 10523/97
12
7 Determinarea fosfaţilor STAS 3265/86 15
8 Determinarea clorurilor SR ISO 3049/88
SR ISO 9297/98
10
9 Determinarea  substanţelor  oxidabile (CCO-Mn) STAS 3002/85 15
10 Determinarea oxigenului dizolvat STAS 6536/87 10
11 Determinarea durităţii totale STAS 3326/76 15
12 Determinarea conţinutului de calciu STAS 3662/62 15
`13 Determinarea conţinutului de magneziu STAS 6674/77 15
14 Determinarea salinităţii Potenţiometrică 5
15 Determinarea conductivităţii STAS 7722/84 5
16 Determinarea turbidităţii STAS 6328/88 5
17 Determinarea numărului total de germeni /mililitru apă STAS 3001/91
pr EN ISO 6222
30
18 Determinarea numărului de bacili coliformi totali ISO 9308-1 60
19 Detecţia de alge din apele piscicole STAS 6329/90 150
Monitorizarea parametrilor de microclimat pentru adăposturile de animale în vederea evaluării cerinţelor privind protecţia şi bunăstarea animalelor în acord cu Ordinele ANSVSA
20 Determinarea parametrilor fizici de microclimat: temperatura, umiditatea relativă, curenţii de aer, luminozitatea 

Prezenţa şi concentraţia gazelor nocive (CO2, NH3)

  200 Şef lucr.dr. CRISTINA EL MAHDY 

cristina.hegedus@usamvcluj.ro

0264-596384  int.255

21 Determinarea numărului total de germeni prin metoda sedimentarii (Koch)   50
22 Examenul calitativ al germenilor (grupele cu semnificaţie igienică)  prin metoda sedimentării   100
23 Verificarea eficienţei decontaminării în adăposturile pentru animale Teste sanitaţie 100
2. Disciplina de creșterea ovinelor și caprinelor
24 Consultanță privind optimizarea reproducției în ferme de ovine/caprine Punem la dispoziția celor interesați soluții tehnice de optimizare a reproducție în ferme de ovine sau caprine. Expertiza noastră include, dar nu este limitata la: soltuții pentru asezonarea fătărilor (inducerea căldurilor în extra-sezon), soluții privind inseminarea artificială,transfer de embrioni, diagnostic de gestație etc. Prețul se negociază direct cu beneficiarul, în funcție de complexitatea lucrării. Prof. dr. Dărăban Stelian: 0740355097;
ovineusamv@yahoo.com
Asist. dr. Șuteu Mihai: 0754700756;
suteu_usamv@yahoo.com
Prof. dr. Dărăban Stelian: 0740355097;
ovineusamv@yahoo.comAsist. dr. Șuteu Mihai: 0754700756;
suteu_usamv@yahoo.com
25 Consultanță privind optimizarea producției în ferme de ovine/caprine Punem la dispoziția mediului economic soluții pentru optimizarea tehnologiilor de creștere la rumegătoarele mici. Acestea includ, dar nu este limitate la: optimizarea alimentație în ferme de ovine/caprine, optimizarea procesului de selecție și ameliorare la aceste specii, amenajarea corespunzătoare a adăposturilor ș.a.
3. Disciplina: Tehnici de documentare și redactare academică
26 Redactare articole științifice în limba engleză Articol ISI (FI ≥1.5), două recenzii de către autori, cu suport editorial 5000 euro Prof. dr. Dărăban Stelian: 0740355097; ovineusamv@yahoo.com
Asist. dr. Șuteu Mihai: 0754700756; suteu_usamv@yahoo.com
Articol ISI (FI ≥1.5), două recenzii de către autori, fără suport editorial 4000 euro
Articol ISI (FI 0.5 – 1.49), două recenzii de către autori, cu suport editorial 4000 euro
Articol ISI(FI 0.5 – 1.49), două recenzii de către autori, fără suport editorial 3000 euro
Articol ISI (FI ≤0.5), două recenzii de către autori, cu suport editorial 3000 euro
Articol ISI (FI ≤0.5), două recenzii de către autori, fără suport editorial 2000 euro
Articol BDI, două recenzii de către autori, cu suport editorial 2000 euro
Articol BDI, două recenzii de către autori, fără suport editorial 1000 euro
Prețurile sunt orientative și se negociază direct cu beneficiarul.  
27 Corectură articole științifice în limba engleză Articole trimise la nivel B2 200 euro Prof. dr. Dărăban Stelian: 0740355097;
ovineusamv@yahoo.com
Asist. dr. Șuteu Mihai: 0754700756;
suteu_usamv@yahoo.com
Articole trimise la nivel B1 400 euro
Articole trimise la nivel A2 600 euro
Articole trimise la nivel A1 1000 euro
Prețurile sunt orientative și se negociază direct cu beneficiarul.
28 Corectură documente cu caracter academic redactate în limba română Teză de doctorat 500 euro Prof. dr. Dărăban Stelian: 0740355097;
ovineusamv@yahoo.com
Asist. dr. Șuteu Mihai: 0754700756;
suteu_usamv@yahoo.com
Lucrare de licență 100 euro
Prețurile sunt orientative și se negociază direct cu beneficiarul.

Institutul de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I al României”