Consiliul CCDI

Consiliul CCDI

mignon sandor

Prodecan Facultatea de Agricultură
Conf. dr. Mignon ȘANDOR
e-mail: sandor.mignon@usamvcluj.ro

Mirela Cordea

Prodecan Facultatea de Horticultură
Prof. dr. Mirela CORDEA
e-mail: mcordea@usamvcluj.ro

Sanda Andrei

Prodecan Facultatea de Medicină Veterinară
Prof. dr. Sanda ANDREI
e-mail: sandrei@usamvcluj.ro

Cristian Coroian

Prodecan Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Șef lucr. dr. Cristian COROIAN
e-mail: cristian.coroian@usamvcluj.ro

Prodecan Facultatea de Ştiinţă si Tehnologia Alimentului
Prof. dr. Sonia SOCACI
e-mail: sonia.socaci@usamvcluj.ro

Comisia internă de avizare a proiectelor și granturilor de cercetare

Comisia de Etică a Cercetării Știinţifice (CECS) este formată din:

  1. Prorector- Prof. dr. Dan C. Vodnar
  2. Prof. dr. Marcus Ioan
  3. Prof. dr. Ramona Suharoschi
  4. Prof. dr. Corina Catana
  5. Prof. dr. Zahan Marius
  6. Conf. dr. Sevastre Bogdan
  7. Prof. dr. Copoeru Ioan