Servicii analitice

Lista procedurilor operationale propuse de laboratoarele ISV – USAMV CN

 

 

Nr.
crt.

Titlul procedurii

Pret

CDS /
Laboratorul care o aplica

Coordonator CDS
E-mail /Telefon

1 PO 1 – CDS 1 – Determinarea activităţii  antioxidante (METODA DPPH)

Lista preturi servicii – CDS 1

CDS 1 /
Analiza spectrală UV-VIS-FTIR-NIR

Prof. Dr. Carmen SOCACIU
carmen.socaciu@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 213

2 PO 2 – CDS 1 – Dozarea  polifenolilor totali (METODA FOLIN-CIOCALTEU)

CDS 1 /
Analiza spectrală UV-VIS-FTIR-NIR

Prof. Dr. Carmen SOCACIU
carmen.socaciu@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 213

3 PO 3 – CDS 1 –Determinarea HPLC a Vitaminei C din extracte vegetale

CDS 1 /
Cromatografie lichidă/spectrometrie de masă LC/MS

Prof. Dr. Carmen SOCACIU
carmen.socaciu@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 213

4 PO 4 – CDS 1 – Determinarea HPLC-DAD-ESI+ a compuşilor fenolici (acizi fenolici, flavonoide şi antociani) din extracte vegetale

CDS 1 /
Cromatografie lichidă/spectrometrie de masă LC/MS

Prof. Dr. Carmen SOCACIU
carmen.socaciu@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 213

5 PO 5 – CDS 1 – Determinarea GC-MS a acizilor grasi din uleiuri vegetale (dupa extractia lipidelor)

CDS 1 /
Gaz cromatografie/ spectrometrie de masă GC/MS

Prof. Dr. Carmen SOCACIU
carmen.socaciu@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 213

6 PO 1 – CDS 2 – Amprentarea genetică cu markeri moleculari SSRn la viţa de vie (Vitis vinifera L.)

Lista preturi-servicii-CDS 2

CDS 2 /
Genetică Vegetală

Prof. Dr. Acad. Doru PAMFIL
dpamfil@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 386

7 PO 2 – CDS 2 – Amprentarea genetică cu markeri moleculari SRAP la specii de plante

CDS 2 /
Genetică Vegetală

Prof. Dr. Acad. Doru PAMFIL
dpamfil@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 386

8 PO – OMG-ADN- Izolarea ADN-ului din matrici vegetale și alimentare

CDS 2 /
Analiza OMG

Prof. Dr. Acad. Doru PAMFIL
dpamfil@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 386

9 PO -OMG-RRS- Analiză calitativă pentru detecția ADN-ului specific evenimentului de transformare GTS 40-3-2 (soia Roundup Ready)

CDS 2 /
Analiza OMG

Prof. Dr. Acad. Doru PAMFIL
dpamfil@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 386

10 PO -OMG-SOIA- Analiză calitativă pentru detecția ADN-ului specific taxonului soia

CDS 2 /
Analiza OMG

Prof. Dr. Acad. Doru PAMFIL
dpamfil@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 386

11 PO 1 – CDS 3- Dozarea proteinelor cu metoda Bradford

Lista preturi servicii – CDS 3

CDS 3 /
Laboratorul proteomică si nutrigenomică

Prof. Dr. Ramona SUHAROSCHI
ramona.suharoschi@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 299

12 PO 2 – CDS 3 – Identificarea proteinelor prin electroforeza de tip SDS-PAGE

CDS 3 /
Laboratorul proteomică și nutrigenomică

Prof. Dr. Ramona SUHAROSCHI
ramona.suharoschi@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 299

13 PO 1 – CDS 5 -Spectroscopie IR

Lista preturi servicii – CDS 5

CDS 5 /
Biofizică

Prof. Dr. Răzvan ȘTEFAN
rstefan@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 207

14 PO 2 – CDS 5 -Spectrofluorimetrie

CDS 5 /
Biofizică

Prof. Dr. Răzvan ȘTEFAN
rstefan@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 207

15 PO 1– CDS 6 – Sinteza şi caracterizarea fizico-chimică a nanoparticulelor metalice

Lista preturi servicii – CDS 6

CDS 6 /
Analiza spectrală vibraţională Raman. Nanoparticule/Nanostructuri

Conf. Dr. Loredana LEOPOLD
loredana.leopold@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 213

16 PO 2– CDS 6 – Determinarea calităţii şi autenticităţii uleiurilor prin spectroscopie RAMAN

CDS 6 /
Analiza spectrală vibraţională Raman. Nanoparticule/Nanostructuri

Conf. Dr. Loredana LEOPOLD
loredana.leopold@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 213

17 PO 1 – CDS 7 – Încapsulare

Lista preturi servicii – CDS 7

CDS 7 /
Laboratorul de microîncapsulare

Prof. Dr. Dan Cristian VODNAR
dan.vodnar@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 213

18 PO 2 – CDS 7 – Activitatea antifungică

CDS 7 /
Laboratorul biotehnologii fermentative

Prof. Dr. Dan Cristian VODNAR
dan.vodnar@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 213

19 PO 1 – CDS 7 – Activitatea antibacteriană

CDS 7 /
Laboratorul biotehnologii fermentative

Prof. Dr. Dan Cristian VODNAR
dan.vodnar@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 213

20 PO 1 –CDS 8 – Identificare ADN de specie din produse alimentare compuse

Lista preturi-servicii-CDS 8

CDS 8 / Laboratorul microbiologie aplicata (animala si alimentara)

Prof. Dr. Marian MIHAIU
m.mihaiufmv@yahoo.com0264.596.384 int. 186

21 PO 2 –CDS 8 – Confirmarea moleculara a bacteriilor patogene izolate din alimente

CDS 8 / Laboratorul microbiologie aplicata (animala si alimentara)

Prof. Dr. Marian MIHAIU
m.mihaiufmv@yahoo.com0264.596.384 int. 186

22 PO 1 – CDS 9 – Identificarea moleculară a patogenilor transmişi de căpuşe

Lista preturi servicii – CDS 9

CDS 9 /
Biologie moleculară (genomică), Culturi celulare animale, Imunologie parazitară

Prof. Dr. Andrei Daniel MIHALCA
amihalca@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 165

23 PO 2 – CDS 9 -Identificarea morfologică a capușelor colectate de pe gazde sau din mediu

CDS 9 /
Biologie moleculară (genomică), Culturi celulare animale, Imunologie parazitară

Prof. Dr. Andrei Daniel MIHALCA
amihalca@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 165

24 PO 3 – CDS 9 – Identificarea morfologică a flebotomilor

CDS 9 /
Biologie moleculară (genomică), Culturi celulare animale, Imunologie parazitară

Prof. Dr. Andrei Daniel MIHALCA
amihalca@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 165

25 PO 4 – CDS 9 – Diagnosticul molecular al leishmaniozei canine

CDS 9 /
Biologie moleculară (genomică), Culturi celulare animale, Imunologie parazitară

Prof. Dr. Andrei Daniel MIHALCA
amihalca@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 165

26 PO 5 – CDS 9 – Identificarea serologică a unor patogeni cu transmitere vectorială

CDS 9 /
Biologie moleculară (genomică), Culturi celulare animale, Imunologie parazitară

Prof. Dr. Andrei Daniel MIHALCA
amihalca@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 165

27 PO 6 – CDS 9 – Identificarea moleculară a nematodelor cu transmitere vectorială

CDS 9 /
Biologie moleculară (genomică), Culturi celulare animale, Imunologie parazitară

Prof. Dr. Andrei Daniel MIHALCA
amihalca@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 165

28 PO 7 – CDS 9 – Identificarea microscopică a nematodelor cu transmitere vectorială

CDS 9 /
Biologie moleculară (genomică), Culturi celulare animale, Imunologie parazitară

Prof. Dr. Andrei Daniel MIHALCA
amihalca@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 165

29 PO –APHIS- 01-Determinarea apei

Lista preturi servicii – CDS 10

CDS 10 /
Controlul Calitaţii Produselor Apicole şi Diagnostic în Bolile Albinelor – APHIS-DIA

Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN
ddezmirean@usamvcluj.ro 
0264.596.384 int. 387

30 PO –APHIS- 02-Determinarea conductivitatii electrice

CDS 10 /
Controlul Calitaţii Produselor Apicole şi Diagnostic în Bolile Albinelor – APHIS-DIA

Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN
ddezmirean@usamvcluj.ro 
0264.596.384 int. 387

31 PO –APHIS- 04-Determinarea HMF

CDS 10 /
Controlul Calitaţii Produselor Apicole şi Diagnostic în Bolile Albinelor – APHIS-DIA

Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN
ddezmirean@usamvcluj.ro 
0264.596.384 int. 387

32 PO –APHIS- 05-Determinarea indicelui diastazic

CDS 10 /
Controlul Calitaţii Produselor Apicole şi Diagnostic în Bolile Albinelor – APHIS-DIA

Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN
ddezmirean@usamvcluj.ro 
0264.596.384 int. 387

33 PO –APHIS- 06-Determinarea Granulelor de polen

CDS 10 /
Controlul Calitaţii Produselor Apicole şi Diagnostic în Bolile Albinelor – APHIS-DIA

Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN
ddezmirean@usamvcluj.ro 
0264.596.384 int. 387

34 PO –APHIS– 07-Determinare Zaharuri

CDS 10 /
Controlul Calitaţii Produselor Apicole şi Diagnostic în Bolile Albinelor – APHIS-DIA

Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN
ddezmirean@usamvcluj.ro 
0264.596.384 int. 387

35 PO –APHIS– 08-Determinare Tetracicline

CDS 10 /
Controlul Calitaţii Produselor Apicole şi Diagnostic în Bolile Albinelor – APHIS-DIA

Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN
ddezmirean@usamvcluj.ro 
0264.596.384 int. 387

36 PO –APHIS- 12-Determinarea azotului total

CDS 10 /
Controlul Calitaţii Produselor Apicole şi Diagnostic în Bolile Albinelor – APHIS-DIA

Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN
ddezmirean@usamvcluj.ro 
0264.596.384 int. 387

37 PO –APHIS- 13-Determinarea lipidelor totale

CDS 10 /
Controlul Calitaţii Produselor Apicole şi Diagnostic în Bolile Albinelor – APHIS-DIA

Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN
ddezmirean@usamvcluj.ro 
0264.596.384 int. 387

38 PO –APHIS- 16-Determinarea indicelui de aciditate si saponificare

CDS 10 /
Controlul Calitaţii Produselor Apicole şi Diagnostic în Bolile Albinelor – APHIS-DIA

Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN
ddezmirean@usamvcluj.ro 
0264.596.384 int. 387

39 PO 1 – CDS 11 – Congelarea şi crioconservarea ovocitelor şi al embrionilor

Lista preturi servicii – CDS 11

CDS 11 /
Laboratorul certificarea şi crioconservarea germoplasmei animale

Prof. Dr. Marius ZĂHAN
mzahan@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 224

40 PO 2 – CDS 11 – Crioconservarea materialului seminal

CDS 11 /
Laboratorul certificarea şi crioconservarea germoplasmei animale

Prof. Dr. Marius ZĂHAN
mzahan@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 224

41 PO 3 – CDS 11 – Determinarea mobilităţii spermatozoizilor

CDS 11 /
Laboratorul certificarea şi crioconservarea germoplasmei animale

Prof. Dr. Marius ZĂHAN
mzahan@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 224

42 PO 4 – CDS 11 – Determinarea calităţii embrionilor pe baza caracterelor morfologice

CDS 11 /
Laboratorul certificarea şi crioconservarea germoplasmei animale

Prof. Dr. Marius ZĂHAN
mzahan@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 224

43 PO 5 – CDS 11 – Determinarea morfologiei spermatozoizilor

CDS 11 /
Laboratorul certificarea şi crioconservarea germoplasmei animale

Prof. Dr. Marius ZĂHAN
mzahan@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 224

44 PO 6 – CDS 11 – Determinarea toxicităţii unor substanţe asupra celulelor somatice de mamifere

CDS 11 /
Laborator pentru culturi de celule animale

Prof. Dr. Marius ZĂHAN
mzahan@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 224

45 PO 7 – CDS 11 – Determinarea efectului apoptotic a unor substanţe asupra celulelor somatice de mamifere

CDS 11 /
Laborator pentru culturi de celule animale

Prof. Dr. Marius ZĂHAN
mzahan@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 224

46 PO 1–CDS 12-Identificarea prin analiza ADN calitativă

Lista preturi servicii – CDS 12

CDS 12 /
Genetică moleculară şi biotehnologii

Prof. Dr. Viorica COŞIER
viorica.cosier@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 160

CS II  Valentin BÂLTEANU
valentin.balteanu@usamvcluj.ro

47 PO 2–CDS 12-Determinarea sexului de provenienţă al cărnii de vită prin analiza ADN

CDS 12 /
Genetică moleculară şi biotehnologii

Prof. Dr. Viorica COŞIER
viorica.cosier@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 160

CS II  Valentin BÂLTEANU
valentin.balteanu@usamvcluj.ro

48 PO 3–CDS 12-Identificarea la ovine a genotipurilor susceptibile rezistente la scrapie prin analiza ADN

CDS 12 /
Genetică moleculară şi biotehnologii

Prof. Dr. Viorica COŞIER
viorica.cosier@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 160

CS II  Valentin BÂLTEANU
valentin.balteanu@usamvcluj.ro

49 PO 1 – CDS 14 – Determinarea cationilor determinarea cationilor Li+, Na+, K+, NH4+, Ca+2 şi Mg+2 prin ION-CROMATOGRAFIE

Lista preturi servicii – CDS 14

CDS 14 /
Laboratorul analiză ape și zgomot

Conf. Dr. Tania MIHĂIESCU
tania.mihaiescu@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 401

50 PO 2 – CDS 14 – Determinarea metalelor prin SPECTROMETRIE

CDS 14 /
Laboratorul analiză ape și zgomot

Conf. Dr. Tania MIHĂIESCU
tania.mihaiescu@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 401

51 PO 3 – CDS 14 – Determinarea metalelor prin SPECTROMETRIE DE ABSORBŢIE ATOMICĂ

CDS 14 /
Laboratorul analiză ape și zgomot

Conf. Dr. Tania MIHĂIESCU
tania.mihaiescu@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 401

52 PO 4 – CDS 14 – Determinarea pH-ului apei

CDS 14 /
Laboratorul analiză ape și zgomot

Conf. Dr. Tania MIHĂIESCU
tania.mihaiescu@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 401

53 PO 5 – CDS 14 – Determinarea conductivităţii electrice a apei

CDS 14 /
Laboratorul analiză ape și zgomot

Conf. Dr. Tania MIHĂIESCU
tania.mihaiescu@usamvcluj.ro
0264.596.384 int. 401

54 Determinarea proteinei brute (Metoda Kjeldahl)

Determinarea celulozei brute (Metoda gravimetrică)

Determinarea grăsimii brute (Metoda Soxhlet)

Determinarea cenuşii brute (Metoda gravimetrică)

Determinarea SEN – substantelor extractive neazotate(Metoda de calcul matematic)

Determinarea umiditatii (Metoda gravimetrică)

Lista preturi servicii – CDS 15

CDS 15 /
Analiza fizico-chimică plante furajere

Dr. Anamaria Mălinaş
anamaria.malinas@usamvcluj.ro