UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 71                                                                                                                  Anunţ 70 «    » Anunţ 72
PN2 - ĪNCASARE REGIE 2010
  
  

Prin Nota internă Nr. 9572 din 13.09.2010 Conducerea Universităţii a stabilit modalitatea de recuperare a regiei aferente anului 2010, īn cazul proiectelor PN2 (PARTENERIATE şi IDEI), finanţate prin credite bugetare.

 
Această notă internă completează prevederile privitoare la gestionarea proiectelor PN2, cuprinse īn Anunţ 70 din Buletinul Informativ OnLine.

 

 

Rugăm Directorii ŞI RESPONSABILII de proiectE să īntreprindă toate măsurile necesare pentru conformare.