UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 70                                                                                                                  Anunţ 69 «    » Anunţ 71
PN2 - CREDITARE 2010
  
  

Īn aplicarea prevederilor din Hotărārea CA din 2.06.2010, completată cu Hotărārea CA din 14.06.2010, privitor la creditarea activităţii de cercetare pentru proiectele din cadrul programelor IDEI şi PARTENERIATE a fost emisă Nota internă Nr. 5696 din 29.06.2010, prin care se reaminteşte directorilor şi responsabililor de proiecte obligaţia de a transmite Departamentului Cercetare defalcarea, pe capitole de deviz, a modului de cheltuire a avansului (pentru proiectele finantate prin credit bugetar), respectiv a creditării asigurată de Universitate (pentru proiectele finanţate prin credit de angajament).

 

Rugăm Directorii ŞI RESPONSABILII de proiectE să īntreprindă toate măsurile necesare pentru conformare.