UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 56                                                                                                                  Anunţ 55 «    » Anunţ 57
BURSE "EUGEN IONESCU" 2010-2011
  
  

  Prin Adresa Nr.C2-2/8156/17.12.2009, Ministerul Afacerilor Externe ne solicită concursul pentru identificarea temelor de cercetare

  post-doctorală de interes pentru Universitatea noastră, în vederea alcătuirii listei pentru Bursele "Eugen Ionescu".  

 

  Lista cu temele de cercetare post-doctorală propuse (în limba franceză şi în limba română, în format electronic), va trebui trimisă de

  Universitatea noastră la Ministerul Afacerilor Externe, până la data de 15.01.2010. 

 
  Puteţi consulta lista cu temele propuse de Universitatea noastră pentru anul universitar 2009/2010, dacă daţi click » aici.
 
  Pentru mai multe detalii privind Agenţia Universitară a Francofoniei, daţi click » aici.
  Pentru detalii privind modul de derulare a Burselor "Eugen Ionescu", daţi click » aici. 
 
Lista temelor prOPUSE:
 
Prof.dr. Sevastiţa MUSTE
1. Cercetări privind riscurile potenţiale fizice, chimice, microbiologice, care afectează calitatea grâului de la semănat la recoltare şi păstrare (Recherches concernant les risques potentiels physiques, chimiques, microbiologiques qui affectent la qualité du blé dès son emblavage à sa moisson et conservation)
 
Prof.dr. Aurel MUSTE (Fac. de Medicină Veterinară, Clinica de chirurgie)
1. Investigaţii clinice şi paraclinice privind utilizarea electroterapiei în afecţiunile chirurgicale musculare, tedinoase şi articulare la animale (Investigations cliniques et paracliniques concernant l’utilisation de l’électrothérapie dans le cas des affections chirurgicales musculaires, tendineuses et articulaires chez les animaux)
2. Cercetări şi observaţii privind utilizarea protezelor vasculare în afecţiunile sistemului circulator (Recherches et observations concernant l’utilisation des prothèses vasculaires dans le cas des affections du systhème circulatoire).
 
Prof.dr. Teodor RUSU
1. Sisteme de lucrare pentru conservarea solului si sechestarea carbonului (Des systèmes de travail pour la préservation des sols et de séquestration du carbone).
2. Combaterea integrata a buruienilor (La lutte intégrée contre les mauvaises herbes).
3. Asolamente si agrotehnica diferentiata (Assolaments et agrotechnique contre l'érosion).
 
Prof.dr. Marcel DUDA
1. Perfecţionarea tehnologiilor de cultivare ecologică şi valorificare superioară a plantelor medicinale (Améliorer la technologie de culture biologique de plantes médicinales et la valorisation de leur haute)
 
Prof.dr. Ionel PAPUC
1. Metode actuale de stabilire a diagnosticului in tulburarile neurologice la animalele de companie (Des méthodes actuelles de l'établissement du diagnostic dans les maladies neurologiques chez les animaux de compagnie)
2. Hipoterapia in afectiunile neuropsihice ale copilului (La hippotherapie dans les troubles neuropsychiatriques de l'enfant)
 
  Pentru a vizualiza adresa trimisă la MAE prin fax în data de 15 ian. 2010, daţi click » aici.