UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 28                                                                                                                  Anunţ 27 «    » Anunţ 29
BURSE "EUGEN IONESCU" 2009-2010
  
  

  Prin Adresa Nr.K1/1.190/18.12.2008, Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia Afaceri Francofone, ne solicită concursul pentru identificarea

  temelor de cercetare post-doctorală de interes pentru Universitatea noastră, în vederea alcătuirii listei pentru Bursele "Eugen Ionescu".  

 
  Puteţi vizualiza această adresă dacă daţi click » aici.
 
  Pentru mai multe detalii privind Agenţia Universitară a Francofoniei, daţi click » aici.
  Pentru detalii privind modul de derulare a Burselor "Eugen Ionescu", daţi click » aici. 
 
14.01.2009 Lista temelor prOPUSE:
 
Prof. Vasile COZMA
1. Cercetari imunologice si de biologie moleculara in protozooze abortigene la animale
2. Helmintoze majore zoonotice - cercetari de epidemiologie moleculara si imunopatologie
3. Modele experimentale in bolile vectoriale
 
Prof. Vasile MICLEA
1. La conservation ex situ de la biodiversité animale en utilisant des méthodes biotechnologiques
 
Prof. Teofil OROIAN
1. Appréciation phénotypique et caractérisation génétique par de techniques moléculaires a une population de Sus Scrofa Ferus avec l’établissements des facteurs d’impact sur l’écosystème du areal, pour éviter la vulnérabilité génétique des l’espèces
 
Prof. Liviu Al. MĂRGHITAŞ
1. Controlul şi expertiza produselor apicole.
 
Prof. Marina SPÂNU
1. Des études sur la biologie de tissu et des cellules tumorales. - Disciplina de Fiziopatologie
2. L'étude des germes microbienne pathogènes isolées des animaux avec mammites. - Disciplina de Microbiologie

3. Le sexage des embryons et de la semence bovine. - Disciplina de Reproductie

4. Investigations des systèmes antigénique erytrocitaire et essais de compatibilité sanguine chez les chiens. - Disciplina de Fiziologie

5. Neovascularisation des tissues en conditions pathologiques. - Disciplina de Anatomie Patologica

Prof. Ioan ROTAR
1. Ştiinţa solului 

2. Tehnologia şi controlul produselor alimentare   

3. Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă 

4. Tehnologia plantelor de câmp. 

 

Prof. Ioana Tănăsescu
1. Cercetari de evaluare energetica a constructiilor agro-zootehnice si factori de degradare a mediului
 
Prof. Constantin BOTEZ
1. Selectia asistata de markeri moleculari pentru rezistenţa grâului la boli
 
Prof. Augustin VLAIC
1. L'étude du polymorphisme génétique des quelques gènes et leur implication dans la quantité et qualité du lait de chèvre de la race Carpatique
 
Prof. Carmen SOCACIU
1. Studii de metabolomica agroalimentara - biomarkeri taxonomici si de autenticitate
2. Tehnologii de microincapsulare a unor molecule functionale in matrici biodisponibile
 
Prof. Radu SESTRAŞ

1. Studiul biodiversitatii la diferite specii horticole si forestiere

2. Aplicarea tehnicilor de markare moleculara in procesul de creare de noi genotipuri la plantele horticole si forestiere
3. Studiul consumului de apa la principalele culturi agricole in conditiile specifice Transilvaniei
4. Elemente noi de tehnologie la principalele culturi horticole