UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Teme europene » Anunt 1                                                                                                                                                       » Anunt 2
MATERIALE DE INFORMARE - CADRUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE A CERCETĂRII
  

  Puteţi consulta materialele prezentate la sesiunea de pregătire cu titlul: CADRUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE A CERCETĂRII, organizată

  de Direcţia Cercetare īn perioada 29 ian. - 1 feb.2007:

  
  »  Strategia Lisabona - Aria Europeană a Cunoaşterii  
  »  Programul Cadru 7
  »  Fondurile structurale