ANUNŢ

 

Direcţia de Cercetare vă invită să participaţi la Sesiunea de pregătire cu titlul: CADRUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE A CERCETĂRII, care va avea loc în perioada 29 ianuarie – 1 februarie 2007, în Amfiteatrul A3 din clădirea Rectoratului.

 

Tematica:

 

Luni, 29 ian. 2007, ora 10:

 

·        Rezultatele activităţii în 2006.

·        Competiţia de granturi pentru 2007 (CNCSIS, CEEX, PNCD II)

·        Noile priorităţi ale cercetării naţionale pentru perioada 2007-2013

·        Modalităţi de integrare în Aria Europeană a Cunoaşterii (ERA) – Strategia Lisabona – Drumul către Aria Europeană a Cunoaşterii

 

Marţi, 30 ian. 2007, ora 10:

 

·        Procesul Lisabona – Instrumente financiare pentru sprijinirea Cercetării Europene

·        Programul Cadru 7 – Prezentare generală

·        Propuneri de participare a USAMV Cluj la FP7

 

Miercuri, 31 ian. 2007, ora 10:

 

·        Centrele de cercetare (de excelenţă) – o nouă dimensiune europeană

·        Laboratoare acreditate – cercetare şi servicii de calitate

·        Asigurarea calităţii în domeniul Cercetării ştiinţifice

 

Joi, 1 feb. 2007, ora 10:

 

·        Fondurile structurale şi de coeziune - Instrumente financiare pentru o dezvoltare armonioasă a Europei

·        Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală – Instrument de sprijinire a Politicii Agricole Comune.

 

Sunt invitaţi să participe:

·        Directorii de proiecte şi granturi

·        Membrii echipelor de cercetare

·        Directorii Centrelor de cercetare

·        Directorii Laboratoarelor în curs de acreditare

·        Cadre didactice

·        Doctoranzi

·        Alte persoane interesate

 

 

Prorector cercetare                           Director cercetare

 

Prof.Dr. Doru C. Pamfil                        Ing. Doru Sabău