UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Raportări » IC2017                                                                                                  
FINANŢAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (IC2017)
 
» 24.11.2017 - Fisa centralizatoare date individuale IC2017
» 20.11.2017 - Adresa MEN Nr.301E/DGIU/17.11.2017
» 20.11.2017 - CNFIS: Raportare 2017 – activitate de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă
» Anexa 1. Tabel instituțional privind activitatea de cercetare a cadrelor didactice și de cercetare titulare din universitate (MS Office 2013; MS Office 97-2003);
» Anexa 6. Tabel instituțional privind articolele și brevetele, performanţa creaţiei artistice/sportive (MS Office 2013MS Office 97-2003);
» Anexa 4. Platforme pentru calcularea impactului activității științifice (indice Hirsch Google, Web of Science, Scopus);
» Anexa 5. Fişă individuală de articole şi brevete, performanţa creaţiei artistice/sportive  IC2.3 (perioada 2013-2016) (MS Office 2013MS Office 97-2003);
» Lista Ramurilor de ştiinţă
 
» Fişe CNATDCU