UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » LifeLong Learning » Anunţ 1                                                                                                                                                   » Anunţ 2
PROGRAMUL LIFELONG LEARNING - CERERE DE PROPUNERI 2010
  

Comisia Europeană a integrat variatele sale iniţiative în domeniul educaţional şi al instruirii, sub o singură umbrelă: Programul Învăţare Dealungul vieţii (Lifelong Learning Programme). Cu un buget semnificativ, de apropae 7 Mld. Euro pentru 2007 - 2013, noul program înlocuieşte programele anterioare pentru educaţie, instruire vocaţională şi e-Learning, care s-au încheiat în anul 2006.

 

Programul permite indivizilor, indiferen de etapa din viaţă în care se află, să urmeze oportunităţi stimulative de învăţare în cadrul Europei. Există patru sub-programe care sunt focalizate pe diferitele etape ale educaţiei şi instruirii şi care continuă programele anterioare:

Mai există un Program transversal, care urmăreşte ca cele patru programe să atingă cele mai bune rezultate posibile. Acesta este focalizat pe patru activităţi cheie: cooperare politică, limbi, tehnologiile informaţiei şi comunicării, eficacitatea diseminării şi exploatării rezultatelor proiectului.

De asemenea, urmărind o acoperire geografică dincolo de graniţele Europei, Programul Jean Monnet stimulează predare, reflecţia şi dezbaterea cu privire la procesul de integrare europeanpă, în instituţii de învăţământ superior din întreaga lume.

 
Trebuie remarcate ţintele ambiţioase pe care şi le-a propus Uniunea Europeană, legat de cele 4 sub-programe:
 
  • Pe durata Programului Comenius, vor fi implicaţi cel puţin 3 milioane de elevi în activităţi educaţionale comune
  • Până la sfârşitul Programului Erasmus, un număr de 3 milioane de persoane vor participa la acţiuni de mobilitate a studenţilor.
  • Până la sfărşitul Programului Leonardo da Vinci, numărul de plasamente în întreprinderi va creşte la 80.000/an
  • Până în 2013, Programul Grundtvig va sprijini mobilitatea a 7.000 de persoane/an implicate în educaţia adulţilor
Vă puteţi familiariza cu evoluţia, rezultatele şi obiectivele Programelor europene de educaţie şi instruire, urmărind prezentările video de mai jos (Sursa: YouTube
Pentru a urmări filmele de mai jos, daţi click pe Butonul    din fereastra filmului dorit)
   
 
Calendarul Competiţiei 2010 este prezentat în Tabelul de mai jos, iar detalii privind fiecare din componentele finanţate, găsiţi în: Lifelong Learning Programme Guide - Part IIb – Explanations by action
 

Programul & Activitatea

Termen

Comenius, Grundtvig: Formare la locul de muncă

— primul termen:

15 ianuarie 2010

— termene ulterioare

30 aprilie 2010

15 septembrie 2010

Comenius Alocații de studiu

 

29 ianuarie 2010

Leonardo da Vinci: Mobilitate (inclusiv certificatul de mobilitate Leonardo Da Vinci); Erasmus: Cursuri intensive de limbi străine (EILC);

 

5 februarie 2010

Programul Jean Monnet

 

12 februarie 2010

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Parteneriate; Comenius: Parteneriatele Comenius Regio; Grundtvig: Ateliere

 

19 februarie 2010

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Proiecte multilaterale, rețele și măsuri adiacente

 

26 februarie 2010

Leonardo da Vinci: Proiecte multilaterale pe tema transferului de inovație

 

26 februarie 2010

Erasmus: Programe intensive (IP), Mobilitatea studenților pentru studii și stagii (inclusiv certificatul de stagiu Erasmus prin intermediul unui consorțiu) și Mobilitatea personalului (misiuni de predare și formare a personalului)

 

12 martie 2010

Grundtvig: Alocații de studiu, Proiecte de voluntariat pentru persoane în vârstă

 

31 martie 2010

Programul transversal

 

31 martie 2010

Programul transversal: Activitatea cheie 1 – vizite de studiu

— primul termen:

31 martie 2010

 

— al doilea termen:

15 octombrie 2010

Pentru vizite și schimburi Grundtvig și pentru Vizite pregătitoare prin toate programele sectoriale există diferite termene limită specifice fiecărei țări. Vă rugăm să consultați site-ul web al agenției naționale de resort din țara dumneavoastră

 

 

 
Dacă sunteţi interesaţi să depuneţi o propunere sau să participaţi în alt mod la Programul Lifelong Learning, este recomandabil să citiţi următoarele documente:
 
  » Anunţul oficial al Cererii de Propuneri
  » Priorităţi Strategice
 » Lifelong Learning Programme Guide - Part I – General Provisions
 » Lifelong Learning Programme Guide - Part IIa – Sub-Programmes and Actions
 » Lifelong Learning Programme Guide - Part IIb – Explanations by action
 
Gasiţi de asemenea informaţii utile şi pe Website-ul ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale), din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.