UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Finanţări » Anunţ 78                                                                                                                                         Anunţ 77 «    » Anunţ 79
Educația Antreprenorială - 28/G/ENT/CIP/12/E/N01C01
  

Comisia Europeană a lansat CEREREA DE PROPUNERI – Educația Antreprenorială - Cod 28/G/ENT/CIP/12/E/N01C01.

 
Programul vizează sprijinirea punerii în aplicare a recomandării privind stimularea spiritului inovator și antreprenorial în rândul tinerilor prin introducerea spiritului antreprenorial în programa școlară ca element esențial, recomandare susținută de principiul 1 al „Small Business Act” și de Agenda Oslo pentru educație antreprenorială în Europa.
 
Unul dintre domeniile prioritare vizate de acest Apel este Lotul 1.b.: dezvoltarea, organizarea și executarea de ateliere transeuropene de formare/educație pentru profesorii de spirit antreprenorial din instituțiile de învățământ superior (universități, colegii, școli de afaceri, universități de științe aplicate etc.)
 
Potrivit Ghidului acestui apel, se consideră că, în general, în învăţământul universitar există un deficit de cursuri şi activităţi de antreprenoriat , în special în cadrul studiilor şi disciplinelor non-business. Este important pentru studenţi din orice disciplină, să învețe modul în care poate fi dezvoltat un proiect antreprenorial  pentru un anumit subiect sau temă. Predarea spiritului antreprenorial ar putea beneficia dacă ar fi mai mult bazată pe practică şi având o dimensiune globală. Este important să se intensifice colaborarea transfrontalieră. De aceea, proiectele finanţate în cadrul acestui domeniu prioritar vor sprijini îmbunătăţirea competenţelor şi a metodelor cadrelor didactice din învăţământul superior în predarea antreprenoriatului. Acest training va avea loc într-un cadru inter-statal şi, de asemenea, va facilita schimbul de experienţă şi de metode de predare între educatori înşişi.

Participanţii vor fi lectori, profesori, asistenţi şi cercetători, de la instituţii de învăţământ din Europa. Ei vor fi, fie în prezent implicați în procesul de predare a antreprenoriatului - probabil cu o experienţă mai limitată - fie având în plan să înceapă un curs de antreprenoriat în instituţia lor. Ei vor avea în comun nevoia de a-și îmbunătăţi abilităţile în predarea antreprenoriatului şi de a testa noi metode. În afară de primirea unei instruiri de bună calitate, participanţii vor trebui să beneficieze de schimbul de experienţă cu colegii lor, cu privire la modul de a preda antreprenoriatul în mod eficient.

Acţiunile desfăşurate în cadrul acestui domeniu prioritar vor trebui să ia forma unor cursuri de formare, scurte dar intense (durata estimată este de o săptămână), care vor fi organizate într-un moment din an când cadrele didactice sunt relativ libere de angajamentele de zi cu zi cu studenții, de exemplu în timpul verii.

Programul va trebui să fie asigurat de formatori cu experienţă: din lumea academică, practicieni şi, de asemenea, antreprenori reali, deoarece conţinutul de formare va trebui să includă un element de practică. Existența unui echilibru corespunzător între programul de seminarii şi cel din sala de clasă, va fi importantă din punct de vedere al ţările reprezentate şi mixul de școli de afaceri, universități inter-disciplinare şi instituții tehnice. Fiecare participant la program va trebui să fie susținut în mod oficial de instituția sa şi va trebui să-și ia angajamentul că va transfera bunele practici care le-a învăţat, la alte cadre didactice din instituţia sa.

Această acţiune va avea o durată de trei ani, cu sesiuni de instruire intensive, organizate periodic (în principiu, o dată pe an). Această activitate va ajuta la crearea unui efect multiplicator deoarece participanţii își vor împărtăşi cunoștințele cu colegii lor şi, în cursurile lor, le vor împărtăși unui număr mare de studenţi . Obiectivul este de a avea un minim de 180 de cadre instruite în perioada de 3 ani.

 
În cadrul Lotului 1 vor fi finanțate cel mult 4 proiecte, iar finanțarea UE va fi de max. 60%, respectiv 500.000 Euro.
 
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 16/04/2012
 

Pentru mai multe detalii, consultaţi:

 

   » Anunțul de lansare: Cerere de propuneri

   » Pagina Apelului: Entrepreneurship Education