UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Baza de date » Anunţ 79                                                                                                                                  Anunţ 78 «    » Anunţ 80
EVALUAREA ACTIVITAŢII DE CERCETARE - Exerciţiul Naţional ENEC
  

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI derulează Proiectul „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”, care are ca obiectiv principal evaluarea calităţii cercetării ştiinţifice din învăţământul superior, pe domenii de cercetare.

În cadrul acestui proiect UEFISCDI lansează, la începutul lunii mai 2011, Exerciţiul Naţional de Evaluare a Calităţii Cercetării -
ENEC,
care are drept obiectiv general elaborarea, testarea şi implementarea unei metodologii care să asigure evaluarea internaţională a calităţii cercetării din universităţi, susţinerea şcolilor de excelenţă precum şi creşterea capacităţii de publicare ştiinţifică la nivel instituţional şi individual. Găsiţi mai multe i
nformaţii la adresa: http://www.ecs-univ.ro/

 

Totodată, este de aşteptat ca ENEC să reprezinte un instrument pentru aplicarea prevederilor Art. 33 din Ordonanţa nr. 57/2002 (actualizată) privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (Art. 33 a fost actualizat prin Ordonanţa nr. 6/2011)

 

Pentru buna desfăşurare a ENEC, au fost identificate 42 de domenii de specialitate ce reflectă direcţiile majore de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică din universităţile româneşti.

Pentru a consulta Lista domeniilor de cercetare, daţi click » aici.

 
În vederea constituirii Bazei Naţionale de date, toate persoanele din Universitate (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, post doc), care au rezultate demonstrabile (publicări, proiecte de cercetare, participări la conferinţe, etc.), privind Activitatea de cercetare desfăşurată în perioada 2006 şi până în prezent, trebuie să completeze Formularul privind afilierea la domeniile de cercetare in cadrul ENEC. 

Pentru a completa Formularul privind afilierea la domeniile de cercetare, daţi click » aici.

Fiecare dintre persoanele înregistrate va avea alocat  un cont personal în Baza Naţională de date, pe care îl va putea accesa în baza cheilor de acces (username şi password), care îi vor fi comunicate de către UEFISCDI pe adresa de mail pe care o va indica la completarea Formularului.

 
Pentru a vizualiza DATELE ÎNREGISTRATE privind afilierea la domeniile de cercetare, daţi click » aici.