UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Anunţuri şi Note interne » Anunţ 75                                                                                                                  Anunţ 74 «    » Anunţ 76
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A REZULTATELOR ACTIVITĂŢII DE CERCETARE - DEZVOLTARE
  

Īn aplicarea prevederilor Ordinului Nr. 3845 din 06.05.2009 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de īnregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, Conducerea Universităţii a emis Decizia Nr. 104 din 11.02.2011, care completează prevederile din Decizia Nr. 237 din 30.04.2010.

 

Vă reamintim că, potrivit prevederilor Ordinului Nr. 3845 din 06.05.2009:
 

»  Art.2 - Prin rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute īn baza unui contract finanţat din fonduri publice, denumite īn

              continuare rezultatele cercetării, se īnţelege:

                  a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;

                  b) brevete de invenţie, certificate de īnregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea;

                  c) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;

                  d) obiecte fizice şi produse realizate īn cadrul derulării contractului respectiv.

 

»  Art.5 (1) - pentru fiecare proiect de cercetare-dezvoltare se īntocmeşte, după aprobarea raportului final de activitate, Fişa de evidenţă a

                   rezultatului/rezultatelor activităţilor de cercetare dezvoltare (conform modelului din Anexa nr. 1 la Ordin). 

 

»  Art.8 - Tabelele prezentate īn Anexa nr. 1 la Ordin se completează astfel:

                »  Tabelul nr. 1 se completează īn termen de 30 de zile de la aprobarea raportului final de activitate al proiectului de

                    cercetare-dezvoltare;

                »  Tabelul nr. 2 se completează īn termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării şi

                    se actualizează pentru fiecare activitate de valorificare;

 
 
Pentru a descărca Formularul "Fişă de Evidenţă" (īn format Word), daţi click » aici