UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Home > Cuprins > Anunţuri şi Note interne > Anunţ 40                                                                                                 Anunţ 39 <<    >> Anunţ 41
PROGRAMUL 4 - PARTENERIATE 2009 - FINANŢAREA FAZELOR DIN SURSA 2
  
Īn urma analizării de către Conducerea Universităţii a posibilităţii de susţinere a creditului de angajament necesar pentru implementarea proiectelor derulate de Universitate īn cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", pentru fazele aferente anului 2009 care, potrivit anunţului publicat de către CNMP, urmează să fie finanţate din Sursa 2 (Credit de angajament care ar urma sa fie recuperat de către Universitate după data de 30.03.2010), au fost stabilite unele reglementări interne şi anume
 
»  Nota internă Nr. 3363 - reglementări privind cuantumul asumat de USAMV Cluj pentru fazele din 2009 finanţate din Sursa 2;
»  Nota internă Nr. 3364 - reglementări privind Cheltuielile de personal aferente fazelor din 2009 finanţate din Sursa 2;
»  Nota internă Nr. 3365 - reglementări privind Achiziţiile aferente fazelor din 2009 finanţate din Sursa 2;  
 

Prevederile cuprinse īn notele interne de mai sus se aplică tuturor proiectelor derulate de Universitate īn cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", respectiv cele īn care Universitatea are rolul de coordonator cāt şi cele īn care are rol de partener.

 
Directorii şi Responsabilii vor lua măsurile necesare pentru respectarea īntocmai a dispoziţiilor cuprinse īn notele interne de mai sus. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenul de depunere a Actelor Aditionale este 31.03.2009.