UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Home > Cuprins > Anunţuri şi Note interne > Anunţ 36                                                                                                 Anunţ 35 <<    >> Anunţ 37
PRUDENŢĂ ÎN ANGAJAREA DE CHELTUIELI PENTRU 2009
  

 

Prin anunţul din data de 20.02.2009, transmis în atenţia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007-2013, CNMP face următoarea recomandare:
 

»  va recomandam sa reluati angajarea cheltuielilor pe proiecte dupa aprobarea bugetului de stat pentru anul 2009 si angajarea sumelor pe acest an

    bugetar prin acte aditionale in conformitate cu prevederile art. 17 din contractul de finantare". 

 
De asemenea, prin anunţul din data de 27.02.2009, transmis în aţenţia institutiilor gazda si a directorilor de proiecte finantate in cadrul Programelor IDEI si RESURSE UMANE (cu exceptia Proiectelor de Cercetare pentru Stimularea Revenirii in tara a cercetatorilor), CNCSIS precizează următoarele:
 

»  avand in vedere bugetul disponibil pentru anul 2009 va rugam sa nu angajati cheltuieli inainte de semnarea Actelor Aditionale pentru deschiderea

    finantarii in anul 2009

»  începand cu data de 26 februarie 2009 se sisteaza depunerea documentelor de decont pentru etapele intermediare
»  redimensionarea bugetului pentru anul 2009, nu reprezinta transferul sumelor aferente in anii urmatori, ci diminuarea bugetului total al proiectului

»  în functie de deschiderea de noi credite bugetare, pentru Proiectele complexe de cercetare exploratorie data estimativa de incepere a contractelor de

    finantare este 1 octombrie 2009

 
De asemenea, în anunţul din data de 27.02.2009, CNCSIS precizează şi:
 

»  Calendarul pentru Contractele de finantare de tip - Idei - Proiecte de Cercetare Exploratorie, acceptate la finantare in Competitia 2007 si de tip

    Resurse Umane – Proiecte de cercetare pentru tineri doctoranzi, acceptate la finantare in competitiile 2007 si 2008

»  Calendarul pentru Contractele de finantare de tip - IDEI - Proiecte de Cercetare Exploratorie acceptate la finantare in Competitia 2008
 
Directorii/Responsabilii de proiecte vor lua măsuri pentru conformare.