UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Home > Cuprins > Anunţuri şi Note interne > Anunţ 33                                                                                                 Anunţ 32 <<    >> Anunţ 34
PREDAREA LA TIMP A DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE PENTRU ACHIZIŢIILE EFECTUATE
  

 

Prin Nota internă nr. 1370/10.02.2009, vă este reamintit faptul că, la efectuarea unei achiziţii de bunuri, lucrări sau servicii, aveţi obligaţia de a preda la Compartimentul achiziţii, respectiv Compartimentul financiar-contabil, în cel mult 2 zile lucrătoare, toate documentele justificative care stau la baza respectivei achiziţionării ( facturi, chitanţe).
 

Neprezentarea la timp a acestor documente atrage neînregistrarea acestora în contabilitate, fapt ce încalcă prevederile de la Cap.1, Pct.1.4., din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.1719/2005,  responsabilitatea în aceste situaţii revenind in totalitate directorului/ responsabilului de proiect.