UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Home > Cuprins > Anunţuri şi Note interne > Anunţ 31                                                                                                 Anunţ 30 <<    >> Anunţ 32
platformele tehnologice europene
  

Platformele tehnologice europene:

 

Oferă un cadru pentru părţile interesate din diverse ramuri industriale, pentru a-şi defini priorităţile de cercetare şi dezvoltare, planificările de timp şi planurile de acţiune, cu privire la o serie de probleme de importanţă strategică, deoarece obiectivele privind realizarea creşterii viitoare a Europei, competitivitatea şi sustenabilitatea sunt dependente de progresele majore de cercetare şi tehnologice pe termen mediu şi lung
 
Joaca un rol cheie în asigurarea unui nivel adecvat de concentrare a finanţării cercetării asupra zonelor cu un grad înalt de relevanţă industrială, prin acoperirea întregului lanţ de valoare economică şi prin mobilizarea autorităţilor publice de la nivel naţional şi regional. În promovarea eficientă a parteneriatelor public-privat, platformele tehnologice au potenţialul de a contribui în mod semnificativ la Noua Strategie de la Lisabona şi la dezvoltarea unei Arii Europene a Cercetării, a cunoaşterii pentru creşterea economică. Ca atare, acestea se dovedesc a fi actori puternici în dezvoltarea Politicii europene de cercetare, în special în orientarea Programului Cadru 7 pentru a răspunde mai bine nevoilor industriei.
 
Vizează provocările tehnologice care pot contribui potenţial la o serie de obiective politice cheie care sunt esenţiale pentru competitivitatea viitoare a Europei, inclusiv dezvoltarea în timp şi implementare de noi tehnologii, dezvoltarea tehnologică în vederea dezvoltării durabile, noi bunuri şi servicii publice bazate pe tehnologie, realizări tehnologice necesare pentru a rămâne la nivelul de vârf în sectoarele de înaltă tehnologie, şi restructurarea sectoarelor industriale tradiţionale.
 
Pentru a afla detalii privind fiecare dintre Platformele tehnologice europene, daţi click » aici