UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Teme europene » Anunt 4                                                                                                                                    Anunt 3 «     » Anunt 5
ACQUIS-ul COMUNITAR ĪN LIMBA ROMĀNĂ
  

  Acquis-ul comunitar: reprezintă ansamblul de drepturi şi obligaţii comune ce se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

  

  Legislaţia primară: include tratatele Comunităţii cu toate modificările şi completările ulterioare şi reprezintă cadrul constituţional al

  Uniunii Europene.

  

  Legislaţia secundară: cuprinde toate actele juridice comunitare (directive, regulamente, decizii, recomandări, avize etc.) adoptate de

  instituţiile comunitare īn temeiul tratatelor.

  

  Īntrucāt toate limbile statelor membre sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene, traducerea acquis-ului comunitar īn limbile statelor

  membre este una din obligaţiile asumate de fiecare dintre aceste state.

  
  
  Pentru a vă familiariza cu principalii paşi necesari pentru a accesa acquis-ul comunitar īn limba romānă, daţi click » aici