UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Gestionare proiecte » Nr.27/2007                                                                                                               nr. anterior «     » nr. următor
PROGRAMUL CNCSIS
  

  ĪN ATENŢIA DIRECTORILOR DE PROIECT: 

 

  Potrivit prevederilor din Contractul Nr. 23 GR/01.07.07 - Proiecte CNCSIS Noi şi respectiv Act adiţional Nr. GR 83/03.07.07 - Proiecte

  CNCSIS Continuări (pentru detalii a se vedea Buletinul informativ nr. 26), termenul de decontare a fazei aferente anului īn curs este

  16.10.2007

 

  Īn acest sens vă rugăm să respectaţi instrucţiunile CNCSIS cuprinse īn "Precizari metodologice privind contractarea si finantarea

  granturilor noi de cercetare pentru anul 2007", Cap.2. "Documentele necesare decontarii fazei intermediare" şi respectiv Cap.3.

  "Documentele necesare decontarii fazei finale a anului curent". 

 
   Aceste precizări le puteţi descărca de pe pagina CNCSIS, sau direct dacă daţi click » aici.
 
  Anexele la care se face referire īn aceste precizări le puteţi descărca dacă daţi click » aici.