UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Gestionare proiecte » Nr.18/2007                                                                                                              nr. anterior «     » nr. următor
PNCDI 2 - COMPETIŢIA iunie 2007 - PROGRAMUL 4 - PARTENERIATE
  

  ÎN ATENŢIA DIRECTORILOR DE PROIECT: 

 

  Potrivit Protocolului încheiat de Universitatea noastră cu CNMP, privind contractarea finanţării pentru proiectele din cadrul Programului

  PARTENERIATE, veţi avea în vedere următoarele: 

 

  Contractorul trebuie sa aducă contractul de finantare pentru executie proiecte impreuna cu următoarele anexe:

 

»    Formularul B (descrierea detaliata a proiectului)

 

»    Planul de realizare a proiectului (centralizat pe proiect)

 

»    Acord ferm de colaborare (un exemplar comun)

 

»    Informatii financiare generate despre proiect

 

»    Profilul organizatiilor participante in proiect (câte una pentru fiecare partener)

 

»    Lista personalului care participa la executia proiectului (centralizata pe proiect)

 

»    Curriculum Vitae pentru fiecare specialist, cu studii superioare, participant in proiect

 

»     Lista echipamentelor necesare pentru realizarea proiectului (centralizata pe proiect)

 

»     Declaratie privind aplicarea regimului de protectie a informatiilor clasificate (data este cazul)

 

»     Specificatia financiare (centralizata pe proiect)

 

»     Devizul cadru (centralizat pe proiect)

 

»     Eşalonarea platilor (centralizata pe proiect)

 

»     Contractul de finantare impreuna cu anexele in format electronic (un CD)

 

Contractorul are obligatia de a intocmi documentatia tehnico-5tiintifica a contractului cu acelaşi continut din punct de vedere tehnico-ştiintific cu oferta de proiect evaluată.

 

Contractorul va opera in contractul de finantare pentru executie de proiecte şi in anexele acestuia modificările care au rezultat in urma negocierii şi va prezenta toată documentatia moclifictă la sediul CNMP pană la data 12.10.2007.

 

Data de incepere a Contractului de finantare pentru executie proiecte este 18.09.2007

 

Numarul de iesire al contractului de la institutia coordonatoare trebuie sa fie 14.09.2007

 

Modelul Contractului de finantare pentru executie proiecte se poate descarca la adresa www.cnmp.ro,  PNCDI 2 - Parteneriate, rubrica „Pachet de informatii".

 

Contractul de finantare pentru executie de proiecte impreuna cu anexele sale trebuie adus in doua exemplare.

 

  Pentru a vizualiza Protocolul precizat mai sus, daţi click » aici.