ANEXA 3

 

                                PLAFOANELE

    pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare īncheiate īncepānd cu luna mai 2007 din fonduri bugetare alocate Planului naţional II

*T*

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr.                            Nivelul            Funcţia/             Limita

crt. Categoria de activităţi   studiilor          gradul              maxima īn

                                                 profesional           euro/om/

                                                                         luna

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 1. Activităţi ce presupun    superioare   CS I, CS II, IDT I, IDT II,    4.300

    nivel īnalt al                         profesor universitar,

    creativitatii şi/sau                   conferenţiar universitar,

    experienta şi abilitate                director program/

    de conducere                           proiect

 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 2. Activităţi ce presupun    superioare   CS III, IDT III, CS, IDT,      2.900

    cunoaşterea aprofundata                lector universitar, asistent

    a metodelor de analiza                 universitar, şef program/

    şi sinteza, precum şi                  proiect, responsabil proiect

    abilitaţi de utilizare

    a acestora

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 3. Activităţi ce presupun    superioare   Asistent de cercetare,         1.900

    cunoaşterea metodelor                  doctorand, masterand

    de analiza şi sinteza şi

    a metodologiilor

    cercetării, precum şi

    abilitaţi de utilizare

    a acestora

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 4. Activităţi-suport         superioare   TI, TII, TIII, TS, altele     1.000

                               şi/sau

                               medii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

 

    NOTA: Limita maxima cuprinde toate taxele şi impozitele datorate de angajat şi se aplica tuturor veniturilor realizate de către o persoana pentru participarea la unul sau mai multe proiecte īn cadrul Planului naţional II.

                            ------------