UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

Cuprins » Proprietate intelectuală » Nr.1                                                                                                                                                     » Nr.2
CADRUL GENERAL DE PROTECŢIE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ÎN ROMÂNIA
  
 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organismul naţional care aplică politica în domeniul protecţiei proprietăţii industriale în România
 
În esenţă, Brevetul e un acord între inventator şi stat (care e reprezentat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci). Acest acord are în vedere faptul că invenţia devine accesibilă publicului larg, în schimbul acordării de către Stat a monopolului inventatorului asupra invenţiei, pentru o anumita perioadă de timp. Brevetarea îi impiedică astfel pe alţii să folosească invenţia fără permisiunea inventatorului, pentru perioada de timp acoperită prin Brevet, 
 

Tipurile de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală: 

 
 » Brevetul de invenţie
 » Modelul de utilitate
 » Mărci şi indicaţii geografice
 » Desene şi modele
 » Topografii de produse semiconductoare
 » Soiuri de plante
 » Drepturi de autor
 
Pentru a afla mai multe detalii privind Cadrul general de protecţie a proprietăţii intelectuale în România, daţi click » aici