UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
 

Buletin informativ intern   

 Cuprins » Gestionare proiecte » Nr.31/2007                                                                                                              nr. anterior «     » nr. următor
SALARIZAREA PERSONALULUI DIN CERCETARE PENTRU 2007/2008
  

  În şedinţa Senatului Universităţii din data de 6 dec. 2007, s-a aprobat Nota internă Nr. 12.906/06.12.2007 privind personalului angajat în

  cadrul USAMV Cluj-Napoca şi care participă la derularea proiectelor finanţate prin programele naţionale de finanţare a activităţii de

  cercetare–dezvoltare.

 
  Mai puteţi consulta de asemenea:
 

  » HG Nr. 327/20.03.2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate

     din fonduri bugetare. 

 

  » HG Nr. 475/23.05.2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013.

  

  » Anexa 3 la HG Nr. 475/23.05.2007 privind Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare

     încheiate începând cu luna mai 2007 din fonduri bugetare alocate Planului naţional II.

 
  » Formularul Contractului individual de muncă pentru cumul de funcţii.