Viziune și misiune

VIZIUNE

Termenul de „Stiinţele Vieţii” (LS- Life Sciences) vizează cercetarea prin tehnici avansate a biologiei  organismelor vii (de la microorganisme, la plante, animale şi om) abordând inclusiv aspecte de bioetică. Biologia sistemelor vii şi procesele aferente sunt completate în ultimele decenii de biologia moleculară şi alte domenii de graniţă, interdisciplinare şi transdisciplinare. Stintele Vieţii, ca domeniu prioritar (LS) contribuie la imbunatăţirea calităţii vieţii şi are aplicaţii în medicină, industria farmaceutică, agricultură, industria alimentară, Domeniul LS include Biologia Celulară şi Moleculară/ Biochimia, Genetica şi tehnologiile omice, Bioinformatica şi Biologia Sistemelor.

Cercetarea ştiinţifică actuală se bazează pe planuri strategice bine definite la nivel mondial şi european (prin programe majore tip Orizont 2020, ERANET, COST, BRIDGE-BBI). De curȃnd au  fost stabilite domeniile strategice prioritare pe care Comisia Europeana, prin Directoratul de Cercetare le-a avizat pentru perioada 2021-2027, prin noile programe FP9 ( detalii la http://ris.leeds.ac.uk/info/22/eu/270/next_eu_framework_programme_fp9

Intre cele 9 domenii ştiinţifice incluse programelor europene si programul national PNCDI-III, principalul instrument de implementare al strategiei de cercetare din Romȃnia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 583/22.07.2015, Stiintele Vietii ocupă un loc aparte.

Astfel, viziunea ISV din USAMV Cluj-Napoca este integrată nevoii de competitivitate ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional, implicȃndu-se in cel puţin cinci domenii prioritare: Nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale inovative şi tehnologii de producere, Biotechnologii, Sănătate, Energie, Mediu (inclusiv schimbări climatice şi aquacultură),

Misiunea şi strategia ISV este integrată misiunii USAMV Cluj-Napoca  ca instituţie de ȋnvătămȃnt superior avȃnd cercetarea avansată ca şi prioritate, alături de educaţie, prin competitivitate la nivel naţional şi international. In acelaşi timp aspectul antreprenorial al universităţii este suţinut de ISV prin  conectarea  la mediul socio-economic local, regional şi naţional, asigurȃnd consultantă şi servicii agenţilor economici.

Cercetarea performantă la nivel european presupune abordarea unor domenii şi tematici majore din fluxul principal de cunoaştere ştiinţifică (1), cercetare aplicată ce include invenţie, inovaţie şi transfer tehnologic, de interes internaţional (2), promovarea excelenţei resursei umane în selecţia şi stimularea cercetătorilor şi a tinerilor pasionaţi de cercetare şi interesaţi de afirmare (3), utilizarea eficientă a infrastructurii existente la tematicile abordate (5), sustenabilitatea financiară asigurată prin contracte de cercetare obţinute prin competiţii naţionale sau internationale (6).