Tematici cercetare

Arii tematice CDI şi  teme prioritare de cercetare din domeniul Stiintelor vietii, abordate ȋn unitătile de cercetare  (CDS)

Domenii CDI

 Arii tematice

Nanostiinte, nanotehnologii, materiale inovative

 Nanostiinţe si nanotehnologii: Caracterizarea sistemelor nanostructurate
Aplicatii industriale si biomedicale ale nanotehnologiilor

Bioeconomie (resurse agricole, ecologie şi protecţia mediuluiştiinţă şi inginerie agroalimentară), Siguranţă şi securitate alimentară

Tehnologii inovative aplicate in bioeconomie
Monitorizarea bioresurselor si evaluarea contaminării, a riscurilor din mediu, inclusiv ȋn contextual schimbarilor climatice
Produse, tehnologii si servicii inovative in sistemul intergrat al lantului agroalimentar
Metode avansate de analiză pentru evaluarea calităţii, autenticităţii, trasabilităii, a siguranţei şi securităţii alimentare

Biotehnologii

Biotehnologii vegetale si animale: gnomica, proteomica, metabolomica
Valorificare – biomasa şi bioproduse inovative
Biotehnologii industriale: Bioproduse si bioprocese cu valoarea adaugata, biorafinarie

Sănătate

Cercetare experimentala biomedicala in vitro (semnalizare celulara, toxicologie)
Metode noi de detectie , diagnostic si monitorizare ( microscopie, biologie moleculara, bioanalitica prin cromatografie si spectrocopie avansata)
Markeri de monitorizare a bolilor  de nutritie si metabolism, nutrigenetica si nutrigenomică
Diagnosticul bolilor la animale: Microbiologie si parazitologie (zoonoze parazitare, vectori și boli vectoriale, parazitoze de interes economic la animalele de rentă)